Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
hebben behendigheid en lenigheid op hunne buren vooruit.
Beide volken behooren tot de Luthersche kerk.
§ 5. Landbouw en Bedrijf. In het vlakke zuiden tieren de akker- en tuin-
gewassen van Duitschland (walnoten I). Verder naar H N. bedekken naaldhout-
bosschen den grond. Als eilanden liggen daar enkele stukken bouwland in
het woud. Waar de mastbosschen niet meer voortwillen, groeit nog de dwerg-
berk. In het hooge N. is het land met blad- en levermossen bedekt. Hout-
handel en houtbewerking (kolenbranden en teerbereidingi), mijnwerken (het
beste ijzer, magneetijzergroeven van Danemora, veel koper (Falun 1), maken
met jacht en visscherij (haring, stokvisch, Lofodinsche levertraan, zalmspron-
genl) de hoofdbezigheden uit.
§ 6. Steden, In het koninkrijk Zweden: Stockholm
(170 000 inw.) , heerlijk schoon gelegen aan het Malar-meer, de hoofd-
en residentie-stad, is tevens als aanzienlijke handelstad te vermelden.
De voornaamste fabriekstad is Norrköping, aan eene diepe in-
snijding der zee in het land, Gothenburg (75 000 inw.) is de
tweede stad van Zweden in zielental (Trolhatta-kanaal!), als handel-
stad heeft zij Stockholm thans overvleugeld.
Hoogescholen zijn er te Upsala en L u n d. K a r 1 s k r o n a, de sterk
bevestigde oorlogshaven. Ten NW. van Stockholm de oude bergsteden: Falun
(koper), Danemora (ijzer) en Sal a (zilvermijn). Lu Ie a, belangrijke hout-
handel. Haparanda belangrijk als het noordelijkste station voor geregelde
weerkundige waarnemingen (nabij den noordpool cirkel).
In het koninkrijk Noorwegen: Christiania (99 000
inw.), hoogeschooL Bergen is de hoofdplaats voor den Noorweeg-
schen vischhandel, »het Noordsche Hamburg."
Drontheim, de oude hoofdstad "des lands. Hammerfest, de noorde-
lijkste stad der aarde. Voornaamste houthavens: Christiania, Drammen,
Christiaan sand, Arendal, Fr e d e r i ks h a 1 d , Osterisöer, Stavan-
ger. Behalve den grooten uitvoer van hout, hebben al deze steden een be-
langrijken scheepsbouw.
Xil. DE REPUBLIEK FRANKRIJK.
9600 □ m.; 37 mill. inw.
§ 1. Ligging. Frankrijk wordt door het Kanaal,
Beigië, Luxemburg, het Duitsche Rijksland, ZAvitserland,
Italië, de Middell. Zee, Spanje en den Atl. Oceaan begrensd.