Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
bruisen door nauwe dalen, hebben stroomsnelten en -watervallen
(Rjukaud-foss = rookeude val (in de Maan-Elv), Voring foss = brullende val,
(nabij den Hardanger-fjord), Keel-foss, 640 M. hoog, de hoogste waterval in
Europa) en vormen aan den voet van het hoogland langwerpige
meren. (Vergelijk de Skandinavische met de Alpenrivieren!)
Eene diepe landplooi in het Z. is met groote meren
gevuld. Van 't W. naar 't O. het Wener, Wetter en
Mälar-meer, alle van wonderbare helderheid. Een tus-
schen deze meren aangelegd kanaalstelsel verbindt de
Noord- en Oostzee.
§ 3. Klimaat. De westkust heeft koele zomers en
zachte winters (waardoor?), veel mist en regen. De stad
Bergen is eene der regenrijkste plaatsen van Europa. De
uitgestrekte hooge fjelde in het binnenland koelen de van
de zeekust waaiende zachte winden af, zoodat óok in het
oostelijk heuveland een ruw klimaat heerscht. In het Z.
komt het klimaat met dat van Noord-Duitschland overeen.
Over 't geheel is het klimaat van Skandinavië veel gunstiger
dan men in een land op zoo hooge breedte zou verwachten.
. § 4. Bevolking. De oorspronkelijke bewoners waren
Finnen en Lappen. Deze zijn tot in de sneeuwvelden
van het noorden en tot de noordelijke kusten terugge-
drongen. Het thans heerschende volk is van Germaan-
schen stam; het scheidt zich in Noormannen (in 't W.) en
Zweden (in 't 0.). Sterk, levendig, stoutmoedig bij alle
ondernemingen is de Noorman. Tusschen zijne eenzame ber-
gen bewaart hij reinheid van zeden en vrijheidsliefde. De
Noorsche boer is doorgaaans zijn eigen handwerksman.
Verstandsontwikkeling stelt hij op hoogen prijs. Ofschoon
het onderwijs (uitgezonderd in de steden) enkel door rond-
trekkende onderwijzers wordt gegeven, is het volk overal
goed onderwezen. Evenzoo van aard zijn de Zweden, maar