Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
ontwikkeld, goede zeelieden en vlijtige veefokkers en
landbouwers; ze wonen voor <leelen op het platte land.
§ 5. Steden, Kopenhagen (Kjöbenhavn = koophaven), te
midden van vruchtbare korenvelden en heerlijke beukenwouden,
is de eenige groote handel- en fabriekstad (233 000 inw.). Be-
langrijke stoombootveren zijn: F r i ed e ri ci a-Mi d d e 1 f a h rt over
de Kleine Belt, Nyb org-Kors öe r over de Groote Belt. Op
Jutland liggen Aarhuus en Aalborg, beide met levendigen
handel en industrie. Elzen eur (aan?).
§ 6. De Onderhoorigheden. De Far-öer {far = schaap, öer =oogeii,d. i.
eilanden) bestaan uit een groot aantal klippige eilanden, noordelijk van Groot-
Brittanje. De bewoners bestaan van schapenfokkerij en viachvangst. IJsland
(1867 Q mijlen, waarvan maar 200 Q mijlen bewoonbaar, met 71 000 inw.),
bestaat, met uitzondering van smalle kuststreken, uit een woest vulkanisch
bergland, dat zich in het midden tot een 700 M. hoog bergvlak verheft en
aldaar eene akelige lavawoestijn vormt, waarop zich eene jökuls (= glet-
scherbergen; letterlijk = ijskegels) van 1000 tot 2000 M. hoogte .verhefiFen.
Onder de vulkanen is de Hekla (1530 M.) de meest bekende, de sedert 1755
rustende Oräfa-jökul de hoogste (2000 M.). Met deze vulkanen in verband
staan de warme bronnen laugar (d. i. baden), de heete springbronnen, waar-
onder de Geiser (= blazer) de beroemdste is, zwavelbronnen en slijkvulkanen.
"Waar de kust niet steil uit de zee rijst, ziet men frisch groene grasvlakten.
De toenemende barheid van 't klimaat doet echter sedert verscheidene jaren de
onmisbare weidelanden op bedenkelijke wijze verminderen ; tengevolge hiervan
worden thans vele IJslanders genoopt tot landverhuizing, vooral naar Manitoba
en Aljaska. De zeer ontwikkelde bevolking, van zuivere zeden, bestaat door
veeteelt, visscherij en vogelvangst (eiderdons)). De hoofdstad is Keikjavik
(1400 inw.). Groenland, zie bij Noord-Amerika! ,
XI. HET SKANDINAVISCHE SCHIEREILAND.
13 800 □ m.; 6 400 000 inwoners.
§ 1. Ligging, De Noordelijke IJszee, de Atlantische
Oceaan, de Noordzee, het Skagerrak, het Kattegat, de
Sond en de Oostzee bespoelen dit schiereiland, 't welk in
*t NO. met Rusland samenhangt door de Laplandsche land-
engte. Wijl deze landengte voor 't verkeer zoo goed als
niet in aanmerking komt, is Skandinavië, wat de verbin-
ding met het overige Europa aangaat, haast als een eiland
te beschouwen.
2*