Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
§ 7. Steden. In Engeland: Londen (met bijna 4 mill, inw.)^
de volkrijkste stad der aarde, het middelpunt van den wereldhandel,
niet zoozeer eene stad, als wel eene met huizen bebouwde provincie.
Onbeschrijfelijk, voor den vreemdeling letterlijk bedwelmend, zijn
het gewoel en de drukte van het handelsverkeer in de City (citti)
de oude stad op den linker Theemsoever. Hier zijn de Engelsche
Bank en de Tower {tauer ^ d. i. toren), welks vergrijsde ringmuren
eens beroemde staatsgevangenen insloten. Boven de eindelooze
huizenzee steekt de reusachtige koepel van St. Paul's kerk uit.
Onder de deelen van Londen zijn opmerkelijk : het oosteinde {East-
end) ^ met reusachtige dokken, omringd door een ondoordringbaar
mastenwoud; het westeinde {West-end)^ hier gelijk in bijna alle
Engelsche steden, de zetel van pracht en rijkdom Aan de zuid-
kust Ugt de groote oorlogs- en handelshaven Portsmouth
(póortsmuzh)-^ hier tegenover op Wight {oe-djt) de bekende reede
van Spithead (spit-hèdd). In het midden des lands : Birmingham
(bürmingemy in de wandeUng: brummidzjem) ^ met reusachtige fa-
brieken voor metaalwaren (390 000 inw.) enStoke upon Trent,
»de hoogeschool der aardewerk- en porceleinbakkershet middel-
punt der beroemde potteries. In 't NW.: Manchester (mént sj ster) ^
het middelpunt der Engelsche katoenindustrie en Liverpool
(Uvverpoel), de tweede handelstad (aan ?), ieder met ruim Y^
inwoners.
Aan de zuidkust: Dover (riovr), overvaart naar Frankrijk; Brighton
(èrajin) met veelbezochte zeebaden; Southampton (sduzhemtn), stoomboot-
vaart op Indië en Australië (mail-boats, spr.: meel-óootz); Plymouth (pll/n-
muzh) ^ belangrijke handelstad. Aan *t Verkeerde Kanaal: Bristol (iriw/)»
handel en fabrieken. In 't midden: de twee beroemde hoogescholen van Ox-
ford en Cambridge {kéembridzj). Bij Londen; Windsor {oe-tndsur) met
het koninklijk zomerpaleis; Epsom, beroemde Derby-wedrennen en zoutbron
(Epsom- of Engelsch zout) en Greenwich {grien-oe-itsj) met de beroemde
sterrenwacht en het invaiiedenhuis voor oude zeelieden. Aan de oostkust:
Huil, voorname handelstad, walvischvangst; IJarmonth {jdrmauzh), groote
visscherij; New-Castle {njoe-kessl)^ Sunderland, Shields en Hartle-
pool, voorname kolenhavens.
In Schotland: Edinburgh {éddinhurk; 226 000 inw.), ge-
bouwd op zeer ongelijken grond; er zijn huizen, die zoo tegen de
rotsen zijn aangebouwd, dat ze aan den eenen kant 2 tot 3 verdie-