Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
smeden,'* maar het eigenlijke middelpunt der metaal-industrie is Birming-
ham. Alle mogelijke dingen van ijzer, koper, geelkoper, nieuw-zilver, zilver
^n goud worden in onnoemelijke hoeveelheid vervaardigd in de fabrieken dezer
stad Pjéne enkele fabriek levert bijv. jaarlijks 50 tot 60 mill, stalen pennen;
alle dagen worden in Birmingham ongeveer 20 mill, spelden gemaakt.
Het middelpunt der katoenfabrieken is Manchester; den geheelen omtrek
dier stad, de graafschappen Lancashire {lénksjer) en Cheshire {(jésjer), noemt
men gewoonlijk de katoendistricten: voor meer dan één millioen menschen is
hier de katoenindustrie de spil, waarom het leven draait. Voor woJlen en
linnen stoffen is Leeds het groofe middelpunt in Engeland, gelijk Dundee
het is in Schotland en Belfast in Ierland. Bradford werkt hoofdzakelijk
in fijne wollen stoffen, Nottingham vooral in kant, Dunfermline voor-
namelijk in linnen (tafellakens 1) Te Dundee winnen 35000 arbeiders hun
brood door do linnenindnstrie; in dezelfde stad heeft in de laatste jaren de
vervaardiging van jutezakken (kofhebalen) een verbazenden omvang verkregen.
l>e bierbrouwerij is in fingeland ook een voorname nijverheidstak, vooral te
Londen, Edinburgh en Dublin.
De Britsche handel is wereldhandel in den letterlijksten zin des
^voords. Op alle zeeën waait do Engelsche vlag ; de koopvaardij-
vloot telt bijna 40 000 zeil-en stoomschepen (d. i. meer dan «leel der
schepen van alle zeevarende natiën!), bescliermd door de ontzaglijk-
ste oorlogsvloot der wereld. De natuurlijke ligging van Engeland
is reeds zeer gunstig voor den handel (70 uitmuntende havens, de zee
rondom het land, midden tuaschen de voornaamste handeldrijvende landen gelegen I);
de kunst is de natuur nog in ruime mate te hulp gekomen.
Engeland vereenigt het kanaalnet van Nederland met het spoorweg-
net van België; het heeft meer vuurtorens dan de geheele Mid-
dellandsche Zee (560; daaronder de wereldberoemde Eddystone bij Plymouth
en de nieuwe drijvende vuurtoren voor de Mersey); de dokken van Londen
en Liverpool behooren tot de wonderen der wereld. De handels-
magazijnen zijn zoo reusachtig, dat men zelfs voor waren, die in
andere handelsteden een bescheiden hoekje vullen, hier ontzaglijke
pakhuizen heeft: bijv. het indigohuis te Londen, vijf verdiepingen
hoog, met duizenden kisten indigo gevuld; het ivoorhuis, met
onoverzienbare heuvels van die kostbare waar. In alle opzichten is
Londen de eerste handelstad der aarde, alleen niet in katoen en koffie.
De eerste katoenmarkt is Liverpool, de eerste koffiemarkt Amsterdam.
In 1650 was de verhouding tusschen den zeehandel van Engeland en Neder-
land als 1 : 5; in 1750 reeds als 7 : 6 ; in 1792 als 5 : 2; op dit oogenblik
als 7 : 1.