Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij NOORDHOFF & SMIT te Groningen, is verschenen;
HET BEELD DER AARDE.
Volledige Nederlandsche Schoolatlas. 3e veel vermeerderde
en verbeterde druk, in 46 gekleurde kaarten,
door F. BRUINS.
Prys f 1.90.
INHOUD.
1. WERELDKAART, Oceaaographie en Wereldverkeer. — 2. WERELD-
KAART , Grondsgesteldheid en Wereldverkeer. ~ 3. WERELDKAART,
de Volken der Aarde. — 4. WERELDKAART, Wind en Regen, — 5.
WERELDKAART, verdeeling der Warmte op Aarde — 6. Verdeeling van
de Warmte en den Regen in EUROPA. — 7. EUROPA, oro-hydrogra-
phiscli. — 8, EUROPA, Staatkundige verdeeling, Ethnographie en Hoofd-
producten. — 9. RIJN-, MAAS- en SCHRLDE-DELTA. — 10. NEDER-
LAND. geologische kaart. — II. HOOtïTEKAART van Nederland. — 12.
LANDBOUWKAART van Nederland, met bijkaartjes voor de Veelteelt in
Nederland. — 13- Kaart van Neêrlands HANDEL en VERKEER — 14.
NIJVERHEIDSKAART van Nederland. — 15. NOORD HOLLAND, ZUID-
HOLLAND en UTRECHT, met uitvoerige aaowijzing der grondsoorten
en cartons van Amsterdam, 's-Hage en Rotterdam. — 16. ZEELAND,
NOORD BRABANT en LIMBURG, met uitvoerige aanwijzing der grond-
soorten. — 17. GRONINGEN, FRIESLAND, DRENTE, OVERIJSEL en
GELDERLAND, met uitvoerige aanwijzing der grondsoorten, ook van den
bodem der Zuiderzee, benevens eene schets van het droogmakings plan
der Zuiderzee. ~ 18. DUITSCHLAND, oro-hydrograhische kaart met een
carton van Berlija, — 19. Alpenkaart. 20 DUITSCHLAND, geologiache
kaart met geologische doorsneden vao den Harz, het Saksisch Ertsgebergte
en het Zuidduitsche Bekken. — 21. DUITSCHLAND, staatkundige kaart. —
22. OOSTENRIJK-HONGARIJE. — 23. BELGIË en LUXEMBURG. —
24. ZWITSERLAND — 25. GROOT-BRITTANJE en IERLAND, met een
bijkaartje van Londen en omstreken. — 26. ZWEDEN en NOORWEGEN.
27. DENEM.wlKEN en IJSLAND. — 28. FilANKRIJK, met een bijkaarije
van Parijs eo omstreken. — 29. ITALIË, met bijkaartjes van den Mont«
Cenis tunnel, den St. Gotthard-tunnel en een plan van Rome — 30. Het
PYRENEESCHE SCHIEREILAND — 31. Het BALKAN-SCHIEREILAND,
82. Rt^SLAND. — 33 AZIË, natuurkundige kaart. — 34. AZIË. bevol-
kings kaart. — 35. AZIË, staatkundige kaart. — 36. WEST-AZIË en de
NIJLLANDEN. — 37. BlUTSCH-INDIË, natuur- en staatkundig. — 38.
VOOIMNDIË, meteorologisch. — 39. NEDERLANüSCH INDIË, met bij-
kaartjes voor de Volkenkunde en de Hoofdproducten van den Indischen Ar-
chipel en een carton van de Padangsche Bovenlanden. — 40. JAVA,
natuurkundige kaart. — 41. JAVA, staatkundige verdeeling en hoogte-
kaart. — 42. AFRIKA, met bijkaartjes van Zuid-Afrika en van de kolonie
Algiers. — 43. NOORD-AMERIKA en WEST-INDIË — 44. REPUBLIEK
AMERIKA. — 45. ZUID-AMERIKA. — 46. AUSTRALIË, met een bij-
kaartje van 't ZO. van Nw.-Holland.