Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Veeteelt bloeit vooral op de Ardennen en in de dalen,
doch ook bijzonder in Vlaanderens vette beemden.
§ 4. Bevolking. Vlamingen en Walen zijn de beide
zeer verschillende hoofdbestanddeelen der Belgische bevol-
king; de eersten van Germaanschen, de laatsten van
Keltischen oorsprong. Van de 100 inwoners spreken er
50 Vlaamsch, 42 Fransch, G zoowel Vlaamsch als Fransch
en 2 Duitsch. Bij de Belgen vindt men Fransche leven-
digheid en Nederlandschen ernst vereenigd.
België is het dichtst bevolkte land van Europa: er leven ge-
middeld 10 000 menschen op 1 □ mijl of -183 op de 100 HA.
De volksdichtheid is het grootst in Oost-Vlaanderen, waar op de
100 HA. 290 menschen wonen; het dunst bevolkt is Luxemburg
met 48 inw. op de 100 HA. De beide Vlaanderens bevatten
bijna het derde deel der geheele bevolking, Brabant en Henegou-
wen te zamen insgelijks een derde deel, terwijl in de overige pro-
vinciën het laatste derde deel woont De bevolking der steden
maakt insgelijks deel der geheele bevolking uit. Het meest
bedroevende feit, door de volkstelling van 1866 gestaafd, was
voorzeker, dat van de 100 Belgen slechts 58 konden lezen en
schrijven, kinderen onder de 7 jaren niet eens medegerekend.
Ter vergelijking met ons vaderland dienen de volgende cijfers: in Nederland
wonen gemiddeld op 1 Q mijl 6688 menschen of 122 op de 100 HA. Bij ons
heeft Z.-Holland de grootste volksdichtheid, 262 inw. op 100 HA.; de gering-
ste volksdichtheid heeft Drente, 44 inw. op 100 HA. Van de 100 Nederland-
sche miliciens konden in 1876 ruim 71 le/en en schrijven, 18 zeer weinigen
] 1 in 't geheel niet.
§ 5. Nijverheid. België is de eerste fabriekstaat op
het vaste land van Europa; ijzer en steenkolen, in rijken
voorraad aanwezig, zijn de beide krachtige hefboomen
dier buitengewone nijverheid.
Reeds de Romeinen vonden in de naburige Keltische streken de
beginselen der tegenwoordige industrie, welke zich door alle tijden
staande heeft gehouden en uit de Waalsche ook in de Vlaamsche
streken doorgedrongen is. De vijf hoofdtakken dier