Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scanScanned page
Wat de verkeerwegen betreft, zijn niet alleen de bestaande» maar ook
de ontworpen spoorwegen aangegeven.
Het uit den aard der zaak nog al moeilijke overzicht der talrijke volka-
etammen en van den overgrooten rijkdom der voortbrengselen in Neder-
landsch-Indië wordt door opzettelijk daarvoor geteekende, zeer duidelijke
bijkaarten zeer veel gemakkelijker gemaakt.
Op de wereldkaart wijzen duidelijk sprekende tinten aan, welke deelen
der aardoppervlakte bosch-, bouw- en weiland, steppen, woestijnen en
toendra's zijn, terwijl de groote routes voor het wereldverkeer over den
oceaan, „the Ocean Bighways", zijn afgebeeld zonder eenige verwarring
voor het oog van den leerling.
De prijs is zoo laag gesteld, dat alleen een zeer rnira debiet de onkos-
ten zal kunnen goed maken; doch diezelfde geringe prijs behoeft dan ook
nergens een beletsel te zijn voor de invoering van dezen tot dusver zeer
zeker zoowel in prijs als in kwaliteit ongeëvenaarden SCHOOLATLAS,
dien wij gerust in navolging van zekeren Engelschen uitgever „The Uti'
rivallecT* zouden durven noemen.
Bij bovenstaande aankondiging, verleden jaar door ons bij de verschijning
van den eersten druk bekend gemaakt, hebben wij niets anders te voegen
dan dat de 2e druk verrijkt is met eene geheel nieuwe, met zorg be-
werkte Wereldkaart (in halfrond), terwijl andere kaarten, met name
de staatkundige kaart van Europa, zijn verrijkt, of naar de eischen
des tijds gewijzigd.
Giioningen, Deo. 1881, Be Uitgevers:
NOORDHOFF & SMIT.
Inhoud van den Kleinen Schoolatlas.
1. RIJN-, MAAS- en SCHELDE-DELTA. — 2. NOORD-HOLLLAND,
ZUID-HOLLAND en UTRECHT, met uitvoerige aanwijzing der grondsoor-
ten en cartons van Amsterdam, 's-Hage en Rotterdam. — 3. ZEELAND,
NOORD-BRABANT en LIMBURG, met uitvoerige aanwijzing der grond-
soorten. — 4. GRONINGEN, FRIESLAND, DRENTE, OVERIJSEL en
GELDERLAND, met uitvoerige aanwijzing der grondsoorten, ook van den
bodem der Zuiderzee, benevens eene schets van het droogmakings-plan
der Zuiderzee. — 5. HOOGTEKAART van Nederland. — 6, LANDBOUW-
KAART van Nederland, bijkaartjes voor de Veeteelt. — 7. KAART van
NEDERLANDS HANDEL en VERKEER. — 8. NIJVERHEIDSKAART van
Nederland. — 9. DUITSCHLAND, natuurlijke gesteldheid. — 10. EURO-
PA, natuurlijke gesteldheid. — 11. EUROPA, Staatkundige verdeeling,
Ethnographie en Hoofdproducten. — 12. WERELDKAART, Grondsgesteld-
heid en Wereldverkeer. — 13. NEDERLANDSCH-INDIË, met bijkaartjes
voor de Volkenkunde en de Hoofdproducten van den Indischen Archipel
en een carton van de Padangsche Bovenlanden. — 14. JAVA, natuurlijke
gesteldheid. — 15. JAVA, staatkundige verdeeling en hoogtekaart. —
16. WERELDKAART in halfronden.