Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-122
§ 6. Koloniën, Op geheel Nw.-Holland zwaait Engeland den
schepter. Van de zeven koloniën, waarin het Australische vast-
land thans wordt verdeeld, is Nw.-Zuid-Wales de oudste, Victoria
de belangrijkste. Strafkoloniën van verbannen misdadigers waren
het begin (in 1788); de smet van dezen oorsprong hebben de
Australische koloniën sedert lang uitgewischt. Veefokkerij, land-
en bergbouw brachten vooral Nw.-Zuid-Wales en Victoria snel tot
ontwikkeling; den krachtigsten stoot gaf echter de ontdekking der
rijke goudvelden in Victoria (1851).
De woluitvoer van Australië, vraar in 1798 de eerste schapen (acht merino's)
werden ingevoerd, bedraagt thans jaarlijks reeds meer dan 180 mill KG,, d. i.
ongeveer Vs jaarlijksche wolproductie der geheele aarde, ongeveer even
zooveel als de jaarlijksche productie van Rusland, aanzienlijk meer dan die der
Vereenigde Staten, wel 5 maal zooveel als die van Duitschland. Ook de kwaliteit
der Australische wol is uitmuntend. — De goudvelden van Victoria, die omstreeks
1860 jaarlijks voor 120 mill. gld. goud opleverden, brengen het in de laatste
jaren niet meer tot 20 mill. gld.
De hoofdstad van Nw.-Zuid-Wales is Sydney (222 000 inw.),
zeer schoon gelegen , in 't bezit eener uitmuntende haven, in de
nabijheid van rijke steenkolenbeddingen. Sydney ziet er geheel
Europeesch uit en heeft eene hoogeschool. Ten N. van Sydney ligt
New-Castle, aan den mond der H unter-rivier, welker geheele
gebied rijk aan steenkolen is.
De kolonie Victoria^ ten Z. der Murray-rivier, de kleinste der
zeven koloniën, werd in 1851 van Nw.-Zuid-Wales gescheiden. Op
haar grondgebied woonden in 1836 slechts 117 blanken; in 1881
telde zij ruim 900 000 inw., waaronder 20000 Chineezen en 1500
inboorlingen. De ontdekking der rijke goudvelden was oorzaak dier
buitengewoon snelle opkomst; schapenfokkerij en wolhandel zijn echter
de grondslagen voor duurzamen bloei Vooral de Bendigo-goud-
velden, 35 uren ten N. van Mélbourne (mélhurn), te midden
waarvan de volkrijke stad Sandhurst als met een' tooverslag is
verrezen, zijn het groote aantrekkingspunt der goudzoekers. Een
tweede middelpunt der gouddelvers is Ball ara t, 15 uren ten NW.
van Mélbourne. De kolonie bezit in het Z, de ruime baai Port Philip ;
met de twee belangrijke havens van Mélbourne en Geelong,
Behalve wol en goud, wordt uit deze havens ook veel talk en verduurzaamd
vleesch uitgevoerd. Mélbourne is met Geelong, Ballarat en Sandhurst door