Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-120
weinig vruchtbare grasvelden, begroeid met hard, stekelig
gras (stekelvarkengras; spinifex (spainifeks) zeggen de kolonisten). Zelfs in
de beter bevochtigde streken vindt men geene aaneenge-
schakelde vi^ouden. De boomen staan in vele groepen en
groepjes bijeen, meest langs rivieren en andere water-
loopen. Het Australische bosch vertoont groote zeldzaam-
heden ; het bestaat hoofdzakelijk uit gomboomen, kasuarine-
boomen, grasboomen, boomvarens, enz. Schaduw geeft
het bosch in Australië bijna niet; want deels naaldvormige,
deels rondachtige, meest lederachtig droge bladeren keeren
hunne punten of scherpe kanten naar het zonlicht. Vele
boomen laten in den herfst niet de bladeren maar den bast
vallen. Er zijn kersen, die de steenen buiten, het vrucht-
vleesch binnen dragen! Niet minder zeldzame vormen
vertoont de dierenwereld. De buideldieren zijn nergens zoo
talrijk als hier; daaronder behoort de eetbare kengoeroe
of springhaas. Groote roofdieren komen in Australië niet
voor; alleen de dingo, een dier van het hondengeslacht, dat in grootte
het midden houdt tusschen den wolf en den vos, komt hier in aan-
merking. Zeer lastig zijn de buitengewoon groote mieren.
Het zonderlinge vogelbekdier heeft vier zwempooten en
eenen snavel als die der eenden. Een paar struisachtige
vogels (de emoe en de kiwi) hebben haren in plaats van vederen.
In de meren en poelen zwemmen zwarte zwanen, xian
delfstoffen is Australië zeer rijk: men vindt er goud en
koper in overvloed; ook ijzer en steenkolen.
In Oceanië levert de broodboom op vele eilanden het
hoofdvoedsel der bewoners.
Sedert de vorige eeuw zijn vooral de ZO. kuststreken van Nw.-
Holland door Europeanen gekoloniseerd. De uit Europa ingevoerde
cultuurplanten: aardappels, granen en tabak, — tieren voortref-
felijk, Onder de ingevoerde huisdieren neemt het schaap de
eerste plaats in. Nw.-Holland met zijne droge grasvelden is het