Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-117
vidéo (92 000 inw.) is de beste haven aan den mond der Rio
de la Plata; groote uitvoer van gedroogd vleesch, huiden, talk en
andere producten der veeteelt. (Met opzettelijk daarvoor ingerichte
schepen, voorzien van kunstige verkoelingstoestellen, voert men thans ook
versch vleesch uit Zd.-Amerika naar Europa over!)
i. Argrentina of de I^a Plata-staten. Het land van vee-
teelt bij uitnemendheid. Ontelbare kudden rundvee en paarden gra-
zen op de Parapas. Vroeger gebruikte men alleen de huiden, horens
en talk; thans voert men ook het gedroogde vleesch uit, of bewerkt
het tot vleesch-extract. De aanzienlijke hoofdstad Buenos-Aires
(200 000 inw.) is eene belangrijke handelstad, met grooten «invoer
van allerlei producten der veeteelt en niet minder grooten mvoer
van allerhande Europeesche fabrieksgoederen.
§ 4. De suidspiti van Amerika. De westkust van Patagonië is buitenge-
woon verbrokkeld en onbegrijpelijk woest en onherbergzaam. De ontzaglijke
Cordilléras dalen hier tot middelmatige bergen af. Eindelijk breekt de oceaan
in de doolhofachtige straat van Magelhaeus er door heen en verscheurt de
zuidelijkste pnat van het werelddeel in verscheidene eilanden, den harren
Vuurlands-Archipel.
De allerzuidelijkste punt van Amerika, kaap Hoorn op het kleine eiland
THermite, herinnert ons, evenals straat Le Maire en het Staten eiland, aan
de ontdekkingen der Nederlandsche zeevaarders in deze streken.
De weinige bewoners van Patagonië en Vuurland staan onder geen wettig
gezag: de eersten zijn forschgebouwde nomaden, die hun leven meestal te paard
doorbrengen; de laatsten zijn de naar lichaam en geest even weinig ontwik-
kelde Pesjerées. Ten O. van den Vuurlands-Archipel liggen de Falklands-
eilanden, belangrijk als een wachtpost van Engeland tusschen den Atlantischen
en den Grooten Oceaan.
XX. AUSTRALIË, 160 000 □ m; 4 ä 5 mill. inw.
§ 1. Ligging. De naam Australië komt van het La-
tijnsche "vvoord aiister (= het zuiden) en beteekent dus
zooveel als Zuidland. Het werelddeel ligt dan ook bijna
geheel op het zuidelijk halfrond.
Gelijk Europa te midden der grootste landoppervlakte, zoo is Au-
stralië te midden der grootste wateroppervlakte gelegen. Ofschoon het
kleinste werelddeel, strekt Australië zich toch, door zijne verstrooide
ligging, over een aanzienlijk deel van de oppervlakte der aarde uit.
Het werelddeel bestaat uit een vastland (Nw.-Holland,