Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
4800 M.), de reusachtige vuurberg Cotopaji (5670 M.) enz. De hoogge-
legen Andes-dalen hebben een aangenaam koel klimaat, daar hebben
zich de inwoners dan ook meest verzameld; het kustgebied is zeer
heet. Nagenoeg onder de linie ligt, zeer hoog in 't gebergte, de
hoofdstad Quito {Mto), aan den voet van den vulkaan Pichincha.
Gnayaquil (goe-a-ja-Uel), aan de golf van dienzelfden naam is de eenige be-
langrijke zeehaven. Het voornaamste voortbrengsel des lands is de kinabast; sta-
pelplaats Lója {lóga). (f)
d. Perii (peróe). Deze republiek bestaat hoofdzakelijk uit
hoogland. De Andes splitsen zich hier bij afwisseling in twee of
drie evenwijdige ketens, die zich later weder tot ontzaglijke berg-
knoopen vereenigen. Zoo wordt hier eene reeks van hoogvlakten
en hooge dalen gevormd, welke gemiddeld van 3500 tot 4000 M.
boven den zeespiegel liggen. De heete, zandige kust kent geenen
regen; alleen door stofregenende nevels wordt van Juni tot Oct.
het dorre land een weinig bevochtigd. Hoogerop vallen soms hevige
plasregens. Het eigenlijke hoogland (poena) heeft een droog en koel
klimaat; hier ontladen zich echter bijna dagelijks ontzettende onweders.
Peru is bij uitnemendheid het land van fijnwollige schapen:
de lama's en alpaca's worden gefokt; de huanako's en vicnna's {vüóenjaas,
vandaar vigognewol) leven in 't wild.
De in vroeger eeuwen zoo bloeiende bergwerken zijn thans van weinig be-
teekenis; van 't meeste belang zijn nog de zilvermijnen van Pas co (in 't
midden des lands). De uitvoer van guano of vogelmest, die hoofdzakelijk op
de Chincha- (tsientsja)- eilanden wordt gevonden, begint reeds te verminderen;
daarentegen wordt de salpeteruitvoer van Peru van jaar tot jaar reusachtiger
(in 1875 bijna 40 mill. KG.I). De hoofdstad is Lima, „het Zuid-Amerikaan-
schc Parijs," met de havenstad Callao (kal-jd-o).
Een reuzenwerk, dat wegens den ontredderden staat van Perü's financiën
onvoltooid bleef, is de spoorweg van Lima over de Andes tot in het dal van
den Amazonenstroom. Het hoogste punt van dien weg ligt B440 M. boven den
zeespiegel, d. i. 744 M. hooger dan de top van den Mont-Blancl
e. Bolivia. Op het grondgebied dezer republiek bereiken
de Andes hunne grootste hoogte en tevens hunne aanzienlijkste
breedte. Op de grenzen van Bolivia en Perü ligt het groote
(t) Vroeger Loxa geschreven. Dit verschil doet zich ook in vele andere
Spaansche namen voor. In het Spaansch is n.1. de x als letterteeken afge-
schaft en door de j (uit te spreken als onze g) vervangen. Zoo schreef men
vroeger: Cotopaxi, Mexico, enz.; thans Cotopaji, Mejico, enz.
5*