Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-113
het groote Trinidad, Barbados, Santa-Lucia en Antigua). Bahama-eilanden
staan alle onder Engelsche heerschappij. Hiertoe behoort het eiland Guana-
hdni (San-Salvadór), de eerste ontdekking van Columbus. De Engelschen reke-
nen ook nog tot West-Indië hunne Bermudas of Sommer's-eil (strafkolonie).
De bevolking van Centraal-Amerika ia zeer dun (ruim 272 millioen inw.).
Ook West-Indië is over 't algemeen dun bevolkt (in 't geheel ruim 4 mill,
inw.). Cuba, het „West-Indische Java," bijna half zoo groot als Java, telt
nauwelijks I'/j miH. inw.
D, NADERE BESCHOUWING VAN ZUID-AMERIKA.
§ 1. Het keizerrijk Brazilië. Deze staat omvat vooreerst ven-e-
weg het grootste deel van het bekken van den Amazonenstroom,
vervolgens het Braziliaansche bergland, verder een aanzienlijk deel
van het gebied der La Plata en eindelijk de geheele noordoostkust
van Z.-Amerika. De grond is van buitengewone vruchtbaarheid;
aan den Amazonenstroom belemmert de verbazende groeikracht
zelfs de ontginning. Cacao, vanielje, koffie, suikerriet, katoen en
tabak tieren hier voortreffelijk en in groote hoeveelheid. Onder
deze voortbrengselen is de koffie het voornaamste handelsartikel.
De Braziliaansche koffie is in den handel onder den naam van
»Rio" (verkorting van Rio de Janeiro) bekend; het land brengt bijna
de helft van alle koffie in den handel. Belangrijk is ook de uitvoer van
verfhout (brazilië- of fernambukhout; aan dit verfhout (brazil =
vuurgloed) heeft het land zelfs zijnen naam te danken). In het
zand der stroomende wateren vindt men diamanten, vooral aan den
bovenloop van de San-Francisco-rivier, in den omtrek der stad Diamantina
(prov. Minas-Geraes, spr.: minas-ijerais = algemeene mijnen). Het rijk
gezegende land is echter nog zeer dun bevolkt: op 150 000 □ m.
wonen slechts 10 mill, menschen. De inwoners zijn blanken ,
negers, Indianen en kleurlingen (zambo's). De slavernij is thans
afgeschaft in dit keizerrijk (Brazilië is de eenige monarchale staat in
Amerikal). De pogingen der regeering ter beschaving der wilde
Indianen-stammen in het N. bleven tot dusver vruchteloos.
De hoofdstad Rio-Janeiro {rio-dzjanéro = januari-rivier; de ont-
dekker Vespucci, 1 Jan. 1501, hield n.1. de invaart der groote, schoone baai
van Rio-Janeiro voor den mond eener rivier!) heeft eene onbeschrijfelijk
schoone ligging en bezit de grootste en schoonste haven der wereld;
eerste uitvoerhaven van »Rio-koffie''; diamantenhandel (275 000 inw.),
F. BRUINS, Drimtaal den Aardbol om! II, 9e druk. 8