Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-110
ningin der meren" met Chicago om den voorrang! San-Francisco
(250 000 inw), sedert 1846, het jaar van de ontdekking der goud-
velden van Californië, snel van een onbeduidend plaatsje tot eene
prachtige stad aangegroeid. In het gebied Utah ligt N e w-J e r u s a 1 e m
(Salt-Lake-City), de hoofdzetel van de secte der Mormonen.
4. De republiek Méjico^ ten Z. der Vereenigde Staten, door
den stoutmoedigen Ferdinand Cortéz ontdekt en veroverd. Ten
tijde van Cortéz woonden in Méjiko {mégiko) de Azteken, van wier
kunstvlijt en beschaving nog thans de bouwvallen van oude tempels
getuigenis afleggen. De tegenwoordige bevolking is een mengsel
van blanken, Indianen en kleurlingen. Herhaalde staatsomwentelin-
gen hebben het rijk gezegende land geteisterd , zoodat onveiligheid
en straffeloosheid overal heerschen. De vruchtbare grond is rijk
aan voortbrengselen van allerlei aard (koffie, aalkerriet, vanielje, cacao)
en bevat bovendien veel edel metaal.
Steden. Méjico, de zeer schoone hoofdstad (230 000 inw.). Vera-Cruz
(kroes) is de belangrijkste zeehaven aan de golf van Méjico, gelijk Acapülco
aan den Grooten Oceaan.
In het Z. dezer republiek heeft men de merkwaardige landengte van
Tehuantepéc (teegoeantepékj, waar het vastland van Amerika nauwelijks
38 uren gaans breed is. Deze landengte is tevens het punt van soheiding tas-
schen het bergstelsel van Noord-Amerika en dat van Middel-Amerika. Op
eene plaats behoeft men slechts 208 M. hoog te stijgen, om uit de Golf van
Méjico den Grooten Oceaan te bereiken. Reeds de wakkere Cortéz, die zelf
al een plan tot doorgraving ontwierp, zag in deze landengte het meest geschikte
punt, om de beide oceanen door een kanaal te verbinden. Na Cortéz zijn
er vele plannen tot doorgraving der landengte ontworpen; een paar raaien werd
er zelfs een begin van uitvoering aan gegeven, maar de feitelijke doorgraving,
welke voor den handel van onberekenbare gevolgen zal zijn, behoort nog aan de
toekomst. Voorshands wordt nu een kanaal door de landengte van Panama
gegraven onder leiding van De Lesseps.
C. CENTRAAL-AMERIKA en WEST-INDIË.
Noord- en Zuid-Amerika worden door twee groote natuurlijke
bruggen verbonden. Centraal-Amerika vormt als 't ware eene reus-
achtige vaste brug. De lange keten der West-Indische eilanden
zou men bij eene groote schipbrug kunnen vergelijken. Voor den
wereldhandel is echter de vaste brug van Centraal-Amerika eene
groote belemmering, terwijl de West-Indische schipbrug het ver-
keer groote diensten bewijst.