Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-108
door te stoomen van New-York tot San-Francisco. De reusachtige Pacific-
Bpoorweg wordt ia twee hoofddeelen ooderscheiden: het langste (oostelijke)
deel heet Union Pacific (jóeniun pesiffikj en loopt van Omaha-City tot
Prómontory-Point (ten N. van het Groote Zoutmeer); hier begint het kortere
(westelijke) deel, de Central-Pacific (séntrel pesißk)^ loopende van
Prómontory-Point tot aan San-Francisco. De Union Pacific doorsnijdt de onaf-
zienbare prairiën van Nebraska, beklimt het Rotsgebergte in het gebied van
Wyoming en doorsnijdt verder de hoogvlakte van Utah. Bij Prómontory-Point
duidt een spoorwegbalk van gepolijst laurierboomenhout uit Carlifornië, besla-
gen met zilver uit Nevada, waaraan met een grooten gouden spijker van
Californisch goud de spoorstaaf bevestigd ia, de vereeniging der beide deelen
van het reuzenwerk aan. In ruim vijf jaren tijds werd deze spoorweg voltooid
(1864 tot 1869)1
Sedert de voltooiing van den Pacific-spoorweg is het mogelijk geworden, in
80 <la{;:en eeoe reis rondom de aarde te volbrengen.
Als men zulk eene reis van Londen begint, kan men door den Mont-Cenistunnel
over Brindisi in 7 dagen te Sues komen. Van Sues naar Bombay brengt ons
de paketboot in 13 dagen. Tn 3 dagen sporen we dwars door Britsch-Indië,
van Bombay naar Calcutta. De paketboot brengt ons weder in 13 dagen van
Calcutta naar Hongkong; in 6 dagen legt zij den afstand van Hongkong naar
Jokohama af. Volgens hebben wij 22 dagen noodig om, alweder roet de pa-
ketboot, de reis dwars door den Grooten Oceaan van Jokohama naar San-
Francisco te volbrengen. De reis van San-Francisco naar New-York langs den
Pacific-spoorweg duurt 7 dagen. Van New-York kunnen wij in 9 dagen, ge-
deeltelijk per stoomboot, gedeeltelijk per spoortrein, in Londen terugkeeren.
Dan zijn wij juist 80 dagen op reis geweest. Zoo we echter onze horloges
gedurig met den tijd gelijk hebben gezet, dan zal het schijnen, alsof de reis
81 dagen had geduurd. En als we de reis in tegengestelde richting volbracht
hadden, zou de duur der reis slechts 79 dagen schijnenl (Hoe komt dat zoo?)
ni). Steden. New-York (1 74 mill. inw.). de eerste zeehaven
der Vereenigde Staten, na Londen de belangrijkste handelstad der
aarde, ligt op het eiland Manhattan in de Hudson-rivier. De
voornaamste straat, de Broadway = breede weg), ruim
25 M. breed en anderhalf uur gaans lang, is een onafgebroken
rij van groote, prachtige winkels, kolossale huizen en reusachtige
logementen. In het grootste logement van New-York kunnen 700
gasten te gelijk logeeren! Jaarlijks komen te New-York wel
300 000 landverhuizers aan. Deze vinden een tijdelijk onderkomen in
Castle-Garden, het vroegere opera-gebouw. — Een 50 M. hoog standbeeld der
vrijheid is als herinnering aan het eeuwfeest der onafhankelijkheid van
Amerika verrezen op een eilandje voor den ingang der haven van New-York.
Des nachts verlicht dit vrijheidsbeeld door eene stralenkroon, welke het voor-
hoofd omgeeft, de havens der stedentrits: New-York, Brooklyn en Jersey-City.