Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-107
machines voorzien. Amerika's industrie -was dus, om zoo te spre-
ken , terstond bij hare geboorte volwassen.
De Amerikaansche katoenindustrie heeft hare hoofdzetels
in Massachusetts, New-Hampshire en de overige staten van Nw.-
Engeland, alsmede in de middelstaten. Lowjell, in Massachusetts,
heet het »Amerikaansche Manchester."
De wolindustrie zetelt hoofdzakelijk in de staten New*York en Pennsylva-
nië; doch bloeit ook zeer in de overige middelstaten en in Nw.-Eogeland. In het
zijde fabrikaat staat New-Jersey bovenaan. Ijzerfabrieken bezit
Pennsylvanië het meest; deze staat bewerkt wel deelen van al de ijzerwaren
der Vereenigde Staten. Eene enkele spijkerfabriek te Wheeling (in West-
Viriginië aan de Ohio) levert wekelijks 1000 vaten spijkers. De fabriek van
naaimachines van Singer leverde in 1874 bijna de helft van alle Amerikaansche
naaimachines, nl. 241 679 stuks; de fabrieken van dien aard in geheel Europa
te zamen ongeveer 15 000 stuks. Uit de werkplaatsen van Bush-Hill (bij
Philadelphia) zijn in éen jaar reeds meer dan 100 locomotieven gekomen en
gedeeltelijk aan bestellers uit Europa afgeleverd. Dat in Amerika de hout- en
lederbewerking tot eene verbazende hoogte zijn gekomen, zal niemand verwon-
deren. New-York is de eerste ledermarkt der aarde. Het middelpunt van
de Amerikaansche boekdrukkerij en boekhandel is Philadelphia, „het Ameri-
kaansche Leipzig".
1. Handel en Verkeer, De overgroote rijkdom aan belangrijke
uitvoerartikelen (katoen, petroleum, meel, vleesch en spek, graan, visch,
huiden en leder, tabak, rijst, steenkolen, hout, allerlei metalen, enz.),
gevoegd bij de gunstige ligging voor den handel, hebben het han-
delsverkeer der groote republiek in eene halve eeuw zoodanig ont-
wikkeld, dat Amerika reeds nu de tweede handelstaat der aarde is,
en zelfs in sommige opzichten Engeland bereids overvleugeld heeft.
De ligging aan twee oceanen is voor Amerika's wereldhandel een onschat-
baar voordeel. Even belangrijk is de omstandigheid, dat de Mississippi en de
St. Laurens van twee verschillende kanten tot in het hart dea lands doordrin-
gen en elkander daar als 't ware de hand reiken. Vele kanalen bevorderen
het binnenlandsch verkeer. Maar vooral bet Amerikaansche spoorwegnet,
dat nog dagelijksch met snelheid wordt uitgebreid, is, wat de uitgestrektheid
aangaat, zonder wedergade, hoewel de aanleg meestal niet soliede is. Ook
het opzicht op de spoorwegen is in Amerika zeer gebrekkig; nergens komen
dan ook meer spoorwegongelukken voor. De staten ten O. der Mississippi
worden in alle richtingen van spoorwegen doorkruist. Het eigenlijke spoorwegnet
van het oosten eindigt bij Omaha-City (nabij de samenvloeiing van de Nebraska
of riatte-rivier met de Missouri). Hier begint de Pacific-railroad
(pesiffik-réelrood^ d. i. spoorweg van den Stillen Oceaan), de reusachtige ver-
bindingslijn tusschen de twee oceanen, waarlangs het mogelijk ia, onafgebroken