Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-106
wegen, maar ook yan dat geld wordt nog weder een aanzienlijk gedeelte be-
steed ter bevordering van bet Tolksondernijs.
De houtrijkdom van Amerika is verbazend groot: de Ameri-
kanen hakken er echter zoodanig met de groote bijl op in en zor-
gen zoo weinig voor de boschcultuur, dat in eenige streken reeds
gebrek aan hout komt. In Californië en Oregon vindt men de oudste
en hoogste boomen der aarde (reuzenboomen of mammoetboomen).
h. Veeteelt. Onder de huisdieren bekleedt in Amerika het
z w ij n de eerste plaats. De Vereenigde Staten bezitten meer
varkens dan geheel Europa; in 't geheel wel 30 millioen, de
meeste in het Ohio-gebied. Alleen in de stad Chicago worden
jaarlijks wel 5 mill. zwijnen geslacht; vroeger was Cincinnati de
hoofdmarkt van levende en geslachte varkens. De schapenfokkerij
is in de noordelijke binnenstaten algemeen ; ook zeer belangrijk in
Californië. Rundvee en paarden fokt men voornamelijk in Nw.-
Engeland en in de middelstaten (zie blz. 102).
i. Bergbouw. Californië's goudrijkdom is wereldbekend; Nevada
bezit meer zilver dan alle andere landen der aarde te zamen: ook
in Oregon wordt veel edel metaal gevonden. In den staat Missouri
(25 uren ten ZW. van St. Louis) zijn twee bergen, die bijna geheel uit
ijzererts bestaan. Even rijk als aan ijzer, is het gebied van den
bovenloop der Mississippi aan koper en lood. De steenkolenrijkdom
der Vereenigde Staten is wel twaalf maal zoo groot als die van
Europa; de grootste steenkolenbeddingen liggen langs de W.zijde
van de Alleghanies, langs de Ohio en in Illinois. Westelijk Penn-
sylvanië en het zuiden van Ohio zijn het land van de petroleum.
In 't ZW. van Wyoming, waar de Pacifio-spoorweg de Green-rivier snijdt, ligt
eene petroleumboudende steenlaag, 50 uren lang en 15 uren breed; uit 1000
KG. steen verkreeg men bij proefneming 175 KG. glasheldere petroleum!
k. Nijverheid. De jonge Amerikaansche industrie ontwikkelt
zich met reuzenkracht. Haar omvang is in de laatste twintig
jaren meer dan verdubbeld ; in enkele opzichten stelt zij reeds nu
de nijverheid van Europa in de schaduw. Terwijl bijv. de katoen-
fabrieken in Europa langzamerhand tot ontwikkeling en grootere
volmaaktheid kwamen, zijn de meeste Amerikaansche fabrieken
terstond op groote schaal ingericht en van de nieuwste en beste