Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-105
g. Layidhouw. De grootste kracht der Vereeenigde Staten ligt
in den landbouw. Het katoen staat onder de Amerikaansche
landbouwproducten bovenaan. Vóór het uitbreken van den grooten
burgeroorlog (van 1861 tot 1865) kon de Amerikaansche planter vol
trots en naar waarheid spreken van zijn »koning katoen", die de
wereld beheerschte. Sedert heeft Amerika in de katoenproductie
een geduchten mededinger gekregen in Britsch-Indië, en op de
Europeesche markt zal het wel nimmer de alleenheerschappij her-
krijgen, die het voor 1861 uitoefende: toch is het Amerikaansche
katoen nog altijd het meest gezochte, nog altijd is Amerika het
katoenland bij uitnemendheid. De lage strandeilanden van Zuid-
Carolina brengen het allervoortreffelijkste katoen {Sea Island) voort.
De suiker is het hoofdproduct van Louisiana; ook in de lage
streken der andere Golfstaten en in Californié wordt veel suiker-
riet gekweekt, In de Carolina's verbouwt men de allerbeste rijst.
Maryland en Virginië, Kentucky en Tennessee staan vooraan in
de tabaksteelt, gelijk Kentucky en Missouri in de hennepteelt.
Ontzaglijk is de hoeveelheid mais en tarwe, welke de westelijke
Mississippi-staten, de staten aan de Ohio en de middelstaten ver-
bouwen ; in groote hoeveelheden komt het Amerikaansche meel niet
alleen in Engeland , maar ook op het vaste land van Europa.
Californië verbouwt uitmuntenden wijn, en de Ohio wordt ook
met betrekking tot den wijnbouw »de Amerikaansche Rijn" ge-
noemd.
Over *t algemeen wordt de Amerikaansche landbouw nog zeer gebrekkig uit-
geoefend, wegens den overvloedigen rijkdom aan vruchtbaar land. In het verre
westen drijven de squatters (= neerhurkers, d. i. menschen, die zich op een
onbeheerd stuk land neerzetten) eene soort van vlottenden roofbouw, daar zij
het eene stuk land verlaten om zich op het andere te vestigen. In de oudere
staten daarentegen is al het land in vaste handen, en daar is de landbouw min
of meer op Europeeschen voet ingericht. In de nieuwere staten en de gebie-
den bezit de Unie nog groote uitgebreidheden van zoogenoemd congres land
(= openbare of staatslanderijen). De Unie laat n.1. het land opmeten of
afdeelen in vierkanten van 36 □ Eng. mijlen {townships = stadschappen).
Deze vierkanten worden weder in 36 kleinere vierkanten (sectiën), elk van I
□ Engelsche mijl of 640 acres (= bijna 260 HA.1) verdeeld en in *t openbaar
verkocht. Elke zestiende sectie van een township (spreek uit: tdunsjip) viQX^X.
niet verkocht, maar bestemd ten dienste van het schoolwezen. De opbrengst
der verkochte landerijen wordt grootendeels gebruikt tot het aanleggen van