Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-103
sjigen)^ Minnesófa, Nebraska, Ohio {oMio\ "VViscdnsin en het gebied
Dacotah {dekkoteh). Deze groep wordt de eigenlijke korenscliuur
des lands; bovendien groote veeteelt en ontluikende nijverheid.
Buitengewoon rijk aan steenkolen en ijzer is Illinois; het koper is overvloedig
in de omstreken van het Boven-meer.
7). liet verre westen: Colorado (de jongste staat) en
de gebieden Arizóna. New.-Mexico, Idaho , Indian-territory
{{ndun-térriiurri), Montana, Utah (jóeieh), Washington (wósjieyigtn)
en Wyoming {wéiomieng), meest nog onontgonnen land, natuur-
wond, prairie of woestenij, het gebied der ^rajo^J^rs (bevervangers)
en squatters (vrijboeren), benevens de drie Pacific- {pessifpk)
staten: Californië, Nevada en Oregon {órrigun) ^ het land van
edele metalen en wonderen uit de plantenwereld (mammoeiboomen van
31 M. middellijn, ten minste 1900 jaren oudl)
Afgezonderd liggen: 1). Het in 18G7 van Rusland gekochte
gebied Aljaska, waardoor de aanzienlijke Joekon stroomt en op welks
grenzen de reusachtige Elias-berg (ruim 6000 W. hoog, de hoogste berg
van N.-Amerika) en de Fairweather- (= mooiweer-) berg (ruim zoo hoog
als de Jlont-Blanc) worden aangetroffen. Ofschoon het binnenland nog
zeer onvoldoende bekend is, maken de robbenvangst, de jacht op
pelsdieren en rijke goudvelden dit nieuwe gebied zeer belangrijk;
hfdpl. Sitka. 2). Het zoogenaamde Amerikaansche Polynesië, een
aantal eil. in den Grooten Oceaan aan weerszijden van den evenaarCgnanoI).
ƒ). Staatsregeling en Bestuur, De Vereenigde Staten vormen eene demo-
cratieche, bondgenootschappelijke republiek. De algemeene uitvoerende
macht heeft de president, de algemeene wetgevende macht berust bij
bet coiig'i*e8 5 dat samengesteld is uit het huis der volksvertegenwoordigers
(representanten) en uit den senaat. Het huis der representanten bestaat
thans uit 293 afgevaardigden der verechillende staten. Het getal afgevaardig-
den, dat elke staat mag zenden, verschilt naar de bevolking: Delaware zendt
bijv. 1, Rhode-Iflland 2, New-York daarentegen 33, Pennsylvanië 27 afgevaar-
digden. Ieder gebied [territory) zendt 1 vertegenwoordiger, die aan de ver-
handelingen over zijn territory deelneemt, maar geen stemrecht heeft. Inden
senaat zendt elke staat 2 leden, die door de wetgevende vergadering van hunnen
staat voor zes jaren worden verkozen. De representanten worden om de twee
jaren gekozen door het volk. Een senator moet ten minste 80 jaren oud en 9
jaren burger der Vereenigde Staten geweest zijn; de representanten moeten 26
jaren oud en 7 jaren burger zijn geweest. Burger der Vereenigde Staten is
ieder die in de republiek is geboren; buitenlanders, die zich binnen het gebied
der republiek komen vestigen, verkrijgen het burgerrecht, wanneer zij aan het