Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-101
kust oefent de zee grooten invloed uit op 't klimaat. De kust
van den Grooten Oceaan heeft een veel gelijkmatiger en warmer
klimaat dan de Atlantische kust. New-York , dat naar zijne ligging
de temperatuur van Madrid of Rome moest hebben, heeft den
gemiddelden warmtegraad van Dublin of Amsterdam met de winters
van Bergen (in Noorwegen).
d. Bevolking. Uit vier werelddeelen stammen de ele-
menten van de bevolking der groote republiek. De oor-
spronkelijke bewoners (indianen of roodhuiden) zijn geheel
teruggedrongen; hun aantal is gering (ruim 300 000), waar-
schijnlijk zal het geheele ras eerlang uitgeroeid zijn. De
goudgraverij in Californië bracht de Chineezen in het
land (200 000?). Door den slavenhandel werd het neger-
ras ingevoerd, dat thans door bijna 5 mill, zielen wordt
vertegenwoordigd; in 1862 zijn de negers echter van
slaven vrije burgers geworden met dezelfde staatsburger-
lijke rechten als de blanken. De blanken zijn de eigen-
lijke beheerschers des lands; zij zijn 45 mill, sterk en uit
bijna alle landen van Europa afkomstig, hoofdzakelijk
uit Engeland. De afstammelingen der eerste Engelsche
kolonisten vormen de eigenlijke kern van het Amerikaan-
sche volk (de yankees, spr. jénkiez).
De yankees zetelen hoofdzakelijk in de noordoostelijke staten (Nw.-
Engeland), maar zij verspreiden zich toch door de geheele republiek
en drukken der Amerikaansche maatschappij overal een eigenaardigen
stempel op. Volgens de opgaven der volkstelling van 1870 hielden
zich 12'/2 millioen menschen in Amerika met eene productieve
werkzaamheid bezig; onder dat getal zijn begrepen 2 098 000 in
het buitenland geborenen. Het aantal Duitschers is in Amerika
zeer aanzienlijk (bijna 4 mill); Nederlanders zijn er omstreeks 25 000.
De laatsten wonen vooral in Michigan (Grand-Rapids, Holland, Grand-
haven), Wisconsin (Milwaukee, Sheboygan), Illinois (Chicago) en Iowa
(Pella). Te New-ïork wonen nog afstammelingen van Nederlanders uit den
tijd, toen die stad nog Nienw-Amsterdam heette.
e. Verdeeling. Het geheele gebied der Vereenigde Staten is
I