Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-99
nesota, op 45» NB.) onafgebroken bevaarbaar is, maakt de
hartader van 't verkeer in 't W. uit en doorstroomt een
buitengewoon vruchtbaar land. Bij zijnen oorsprong
heerscht de winter volle vijf maanden in 't jaar; aan zij-
nen mond groeien suikerriet en andere tropische gewassen.
De Mississippi neemt ongeveer 200 takken op, waardoor haar
watervoorraad buitengewoon wordt vermeerderd. De breedte van
den stroom bedraagt, na de vereeniging met de Missouri, ongeveer
20 min. gaans; zijne diepte is zeer aanzienlijk (bij St. Louis 50 tot
60 M., bij Nw.-Orleans zelfs 70 Ml). Nabij den mond neemt de diepte
echter zeer af, zoodat bij laag water de vaart voor groote schepen
zeer bemoeilijkt wordt. De bevaarbare lengte van de Mississippi
is ruim 550 uren gaans; de scheepvaart wordt echter gevaarlijk
door de vele zandbanken en door de tallooze boomen, welke, door
den stroom medegesleurd, hier en daar in den slijkerigen bodem
zijn vastgeraakt en met de toppen boven 't water uitsteken (snags ea
sawyers). De Mississippi-delta is ruim 100 uren lang en meer dan
25 uren breed. Zij bestaat uit eene groote wildernis, half water,
half land, ruig van boomstammen, woi-tels en takken, getooid met
fraai bloeiende planten.
De delta groeit snel aan; naar het zeggen der loodsen wel 1 KM. in 25
jaren. Wel 600 stoombooten, waaronder zeer reusachtige, varen de Mississippi
aanhoudend op eu af; het breede Mississippibekken, dat thans nauwelijks 12
mill, inwoners telt, zou door zijne groote vruchtbaarheid en rijke delfstoffelijke
schatten (ijzer, koper, lood, steenkolen I) meer dan 100 mill. inw. kunnen
voeden. Eeeds in de naaste toekomst zal dit bekken waarschijnlijk in alle op-
zichten het zwaartepunt der Vereenigde Staten worden.
Onder de takken van de Mississippi is thans de Ohio, sde Ameri-
kaansche Rijn," verreweg de belangrijkste voor het handelsverkeer.
Aan den bovenloop der Yellowstone, een der hoofdtakken van de groote Mis-
souri, kent men sedert 1870 een vulkanisch wonderland, dat in grootschheid
zijns gelijke niet heeft: de Gnysers op IJsland zijn onbeduidend in vergelijking
met vele der heete springbronnen in het Nationale Park, zooals de Geyserstreek
sedert 1872 genoemd wordt.
Behalve de Mississippi zelve en hare takken, behooren tot haar
bekken nog vele andere rivieren, welke insgelijks in de Golf van
Méjico uitloopen. Daaronder zijn de aanzienlijke rivieren van Texas.