Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-97
scherij der aarde (kabeljauw!). Deze visscherij wordt hoofdzakelijk
uitgeoefend op de Groote bank van New-Foundland. De belang-
rijke, in den vischtijd voorbeeldeloos drukke havenplaats St. Johns
ligt op de O.kust van New-Foundland; noordelijker ligt ïrinity-
Harbour {trinniti-harber — drieëenheidshaven), waar ds transatlantische tele-
graafkabel eindigt, die bij Valentia (op de ZW. kust van Ierland) begint.
Ten N. van Nieuw-Schotland liggen de eilanden Cap-Breton en het Prins
Edwards-eiland, evenals New-Foundland en de ïransche eilandjes Miquelon en
Saint Pierre (hier het eindpunt van den Franschen transatlantischen telegraaf-
kabel, welke bij Brest eenen aanvang neemtl), belangrijk door de visscherij.
De dichte nevels, de vele banken, alsmede ijsbergen uit de poolzeeën, inakende
scheepvaart in deze streken zeer gevaarlijk. Ten Z. van het schiereiland Melville
ligt voor den ingang der Hudsonsbaai het groote maar onherbergzame eiland
Southampton (sduzhemin). De eilanden Vancouver en Koningin Charlotte
liggen aan de W.kust, die een veel gematigder klimaat geniet dan de O.kust en
het binnenland. Van den natuurlijken rijkdom der beide laatstgenoemde eilan-
den wordt echter nog weinig partij getrokken.
Met uitzondering van New-Foundland, waartoe ook het oostelijk
gedeelte van Labrador behoort en de veel zuidelijker gelegen
Bermuda's, is thans geheel Britsch-Amerika opgenomen in het
bondgenootschap der Dominion of Canada (= gebied van Canada).
De belangrijkste deelen der Dominion zijn de provinciën Ontario
(vroeger Opper-Canada) en Quebec (vroeger Neder-Canada). De vrucht-
bare landstreken aan den grooten Sint-Laurens en de Canada'sche
meren worden van jaar tot jaar meer bebouwd en bevolkt. De
hoofdstad der Dominion is Ottawa {óttawa), tevens de hoofdzetel
van den zeer belangrijken Canada'schen houthandel. Aan den St.-
Laurens ligt Montreal {moniriël), de grootste nog steeds snel
aangroeiende zeehandelstad (141 000 inw.); tot hiertoe kunnen
geladen zeeschepen den St.-Laurens opvaren! Beroemde Victoria-
spoorwegbrug over den St. Laurens Verder stroomafwaarts ligt
de tweede stad van het bondgenootschap, de belangrijke handelstad
Quebec (JcwibeTc) (63 000 inw.). De voortreffelijkste haven van
Britsch-Amerika bezit Halifax (héllifeks) in Nw.-Schotland.
Het schiereiland tusschen het Huron- en het Erie-meer heet „de tuin van
Canada;" ook bezit het een rijk petroleum-gebied, aan welk product de nieuwe
stad Petrólea haar ontstaan heeft te danken. Het groote gebied tusschen
de Hudsonsbaai en het Rotsgebergte wordt nog door verschillende Indianen-
stammen bewoond. In deze streken hebben de Engelschen kleine, versterkte
r. Bliüiss, Driemaal den Aar&hol om! II, 9e druk. 7