Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-95
en runderen, welke vrij in de steppen rondzwerven, zoeken een toevluchtsoord
op de lage, bankachtige heuvelklingen (mésas — tafels), die hier en daar in
de vlakte worden aangetroffen. Uit gebrek aan weide zwemmen dan de op-
eengedrongen dieren uren lang rond, om zich te voeden met de boven 't water
uitstekende grashalmen. Dikwijls bezwijken ze daarbij echter voor de aanvallen
der electrische beefalen, welke hun om 't lichaam kronkelen.
§ 3. Bevolking. Ofschoon Amerika algemeen veel be-
woonbaarder is dan Afrika en zelfs dan Azië, staat het
echter zoowel bij deze twee werelddeelen als bij Europa,
in volksdichtheid achter. In geen ander werelddeel is de
oorspronkelijke bevolking zoo op den achtergrond gedron-
gen als in Amerika. Europa, Afrika en Azië (veie chineezen
wonen in Californië!) hebben elk het zijne gedaan, om de be-
volking van Amerika tot een zeer ingewikkeld mengelmoes
te maken. De Europeanen en hunne nakomelingen heer-
schen nagenoeg in 't geheele werrelddeel: in N.-Amerika
de Germanen (Angelsaksen), in Middel- en Z.-Amerika de
Romanen (Spanjaarden en Portugeezen).
Terwijl in N-Amerika de oorspronkelijke bewoners (Indianen,
Roodhuiden) door de Europeesche volkplanters aanhoudend van
't O. naar 't W. teruggedrongen zijn, werden zij in Z.-Amerika
meer rondom door de kolonisten ingesloten. In N.-Amerika sterft
het oorspronkelijke ras betrekkelijk snel uit; in Z.-Amerika daaren-
tegen is het getal der kleurlingen in de laatste tientallen jaren
weder toegenomen.
De nakomelingen der Romaansche volkplanters heeten Kreolen (van het
Spaansche woord ma = nakroost, of eigenlijk met minachtende beteekenis:
gebroed). Er zijn in Amerika omtrent 13 mill. negers en bijna even zooveel
inwoners van gemengd ras. Dit gemengde ras draagt verschillende benamingen:
mestiezen in Méjico, Guatemala en Peru; mulatten in 't Z. der Veree-
nigde Staten en W.-Indië; zambos in Brazilië, alwaar de vermenging der
rassen het sterkst is
B. NADERE BESCHOUWINCÏ VAN NOORD-AMERIKA.
§ 1. De Poollanden. Aan de NO. zijde van het vastland ligt
een aantal groote eilanden: Victoria- en Prins Alberts-land,
Bank's-eiland, Prins Wales-land, Melville-eiland, Cockburn-land,
Noord-Devon {déov'n), Noord-Cornwall, enz,. Tusschen deze