Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
Caraïbische Zee (waarom?). In de Caraïbische Zee
stroomt de Magdalena-rivier. In den Atlantischen Oceaan
vloeien: 1). de Orinoco, met de Cassiquiare; 2).
de Amazonen stroom, 77ü mijlen lang, de groot-
ste rivier der aarde, met de Rio Negro links, de Ma-
deira en vele andere groote rivieren rechts; tusschen
de Rio Negro en de Cassiquiare is eene beroemde na-
tuurlijke stroomverbinding; 3). de San Francisco; 4). de
Parana, met de Paraguay en vele andere andere groote
takken rechts, en de Uruguay hnks, welke zich alle tot
den ontzaglijk breeden mond der Rio de la Plata
vereenigen. De meeste rivieren van Z.-Amerika ont-
springen op de Cordilleras en nemen haren loop naar
het O. of NO. (Welke uitzonderingen?)
Door het midden van geheel Z.-Amerika breiden zich
onmetelijke laagvlakten viit. Aan weerskanten van den
Amazonenstroom bereiken zij de noordkust. Ook op
de oostkust bereiken zij, ten Z. van den mond der Rio
de la Plata den Atlantischen Oceaan. Men kan de
groote Z.-Amerikaansche vlakten onderscheiden in: 1).
het bekken van de Orinoco, 2). dat van den Amazo-
nenstroom en 3). dat van dè Rio dc la Plata.
De natuurlijke gesteldheid dezer vlakten is niet overal gelijk :
de Llanos iljdnoos = YXakx&n) van het Orinoco-bekken zijn meestal
eindelooze grassteppen, geheel zonder of met weinig bosch; de
Sclvas (sélvaas = wonden), langs den Amazonenstroom, zijn
grootendeels ondoordringbare moerassige wouden, gedeeltelijk ook
grassteppen , de Pampas {pdmpaas = vlakten) van het La Plata-
bekken gelijken weder op de Llanos aan da Orinoco.
Tusschen de Selvas van den Amazonenstroom en de Pampas
van de Kio de la Plata ligt het nog zeer weinig bekende gebied
van den Gran Chaco {graan tsjako = het groote jachtveld),
gedeeltelijk uit moerassen en ondoordringbare wouden, gedeeltelijk
uit gras- zout- en zandsteppen bestaande.