Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
De oostrand van N.-Amerika wordt gevormd door
de ketens van het Alleghany {ellif/enni) gebergte ,dat
door eene naar 't N. gedurig smaller wordende kust-
streek van den Atlantischen Oceaan is gescheiden.
Van de voornaamste rivieren van N.-Amerika stroomen :
d) naar de Noordel. IJszee, de Mackenzie {mékkenzie),
welke de afwateringen van een groot aantal meren
verzamelt; b) naar den Grooten Oceaan : de Columbia
en de Colorado (bronnen?); c) naar den Atlantischen
Oceaan: de St. Laurens, waarvan de breede mond
overgaat in de golf van dien naam. De reuzenstroom
van N.-Amerika is de Mississippi (= vader der stroomen).
De hoofdstroom zelf komt van het merenplateau, ten
W. van het Bovenmeer; zijne reusachtige takken voe-
ren hem rechts de wateren van het Rotsgebergte, links
die van de Alleghanies toe.
Rechts ontvangt de Mississippi bij St. Louis de groote Mis-
souri, met de Nebraska en Kanzas; later de Arkanzas, met de
Canadian {kcnédiën, d. i. kloofririer, daar zij over eene lengte van meer
door 100 «ren gaan» door eene diepe kloof met steile wanden stroomt); ein-
delijk de Red-river (rid-riwer, d. i. roede rivier). Links zijn de beide
voornaamste takken : de Illinois {illinojs) en de Ohio {ahaio) met de
Ténnessee. Met langzamen loop rolt de Mississippi hare wateren
voort door onbetreden wouden en eindelooze prairiën naar de Golf
van Méjico. De reusachtige Mississippi-delta is moerassig, gedeel-
telijk reeds door dijken in het vruchtbaarste polderland herschapen.
b. Kuid-Amerika is in 't algemeen beschouwd eene
herhaling van de gesteldheid van N.-Amerika: aan den
westkant een ontzaglijke bergmuur; aan de oostkust
afzonderlijke berglanden; in 't midden laagland. De
westelijke bergketens dragen den gemeenschappelijken
naam van Cordilleras de los Andes (= ketens