Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
De Portugeezen hebben hier verscheidene handels-koloniën; de voornaamste
is het schoougeiegen Loando De Nederlandsche Afrikaansche Handelmaat-
schappij heeft hier, onder meer, het zeer belangrijke handelsetablissement te
Bananas, aan den mond der Kongo, eene reusachtige rivier, waterrijker dan
de Mississipi; 70 m. buiten den mond kleurt zij nog het zeewater geelachttig
groen.
§ 9. Aan de Z.punt van Afrika ligt het Kaapland, eene schep-
ping der Nederlanders, thans in de macht der Engelschen. Afkeer
van hun bestuur leidde de Kaapsche Nederlanders tot de stichting
der meer binnenlands gelegene boerenrepublieken: de Oranje-Vrijstaat
(hfdpl. Bloem fontein) en de Transmaische republiek (hfdpl. Praetoria).
De ontdekking van goud- en diamantvelden opent voor Zuid-Afrika
een glansrijk verschiet.
Naar aanleiding van vijandelijkheden tusschen de Kaffers en de Transvaal-
eche of Zuid-Afrikaansche republiek heeft Ënt^eland dezen vrijstaat,
welke in de laatste jaren eene krachtige en soeMe ontwikkeling beloofde,
wederrechtelijk in bezit genomen. Den Oranje-Vrijstaat wacht misschien
hetzelfde lot. Om hun e'genaardig Nederlandsch karakter zijn de beide Z-iid-
Afrikaaosche republieken voor ons bijzonder merkwaardig.
De Kaapstad (150 COO inw) ligt aan den voet van den Tafelberg; zij is
een belangrijk station voor handel en scheepvaart. In het binnenland wonen
de Kaffers en Hottentotten, alsmede de om hunne woestheid gevreesde Bosjes-
mannen.
C. DE EILANDEN.
De armoede aan eilanden springt bij Afrika terstond in 't oog. In den At-
lantischen Oceaan liggen: 1. De A9ores, 2. Madeira, 3, de Kaapverdische
eilanden, bezittingen van Portugal; 4. de Canarische eilanden (Spaanscbe be-
zitting), waarvan de voornaamste zijn: Ferro (eerste of liever nulmeridiaan 1)
en het geheel vulkanische Teneriffe met zijn' kegelvormigen piek (38üO M.);
5. St. Helena, een barre rotskegel (verbanningsplaats van Napoleon I) en
Ascension, Eogelsche bezittingen. In de golf van Goinea: 6. Pernan do Po,
en Annabon (Spaansch), San Thomas en Prinseneil. (Portugeesch).
In den Indischen Oceaan ligt Madagaskar (zoo groot als geheel Duitschland),
door bet kanaal van Mozambique van de oostkust van Afrika gescheiden. De
paradij$>achtige O.kust vormt eene scherpe tegenstelling met de dorre W. kust
en de dorre hoogvlakten van 't binnenland. Op de zandvlakten in 't Z. vindt
men eieren 5 of 6 maal zoo groot ala struiseieren (= 150 hcendereieren I),
afkomstig van een onbekenden, uitgestorven (?) vogel. Veel wilde zwijoen,
krokodillen en halfapen. Geen olifanten of rhinocerossen. Overvloed van edele
houtsoorten (ebbenhout en sandelhout!). De Hova's op de O. kust zijn Ma-
leiers, aan de W.kust wonen Kaffers.
Aan de kusten hebben Engelschen en Franschen zich op eenige punten ge-
vestigd. Van de Maskarenen bezitten de Franschen Bourbon, de Engelschen
Mauritius.