Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
Even boven de Nijldelta ligt Kairo, de grootste stad van Afrika (350 000
inw.) In de nauwe straten heerscht een bont volksgewoel; men treft hier
kooplieden aan uit alle werelddeelen (20 000 vreemdelingen!). De Europeanen
bewonen eene afzonderlijke wijk, de Frankenwijk. Naar den kant der woes-
tijn staan de 3 hoogste der nog bestaande pyramiden. Aan den mond van
eenen der Nijlarmen ligt Alexandrië (220 Ot^O inw, waaronder 50 OOO
vreemdeliogen), belangrijke handelstad met enze ongeplaveide straten cn vele
regenbakken in plaats van putten (groote uitvoer van granen en katot'n, in-
voer van fabriekgoederen en houtl). Sues en Port-Saïd aan de uiteinden
van het Sues-kanaal, vaa de 9000 iow. van Port Saïd zijn bijna de helft vrt-em-
delingen. Nubië en de O Soedan tot aan het land der Niam-Niams, alsmede
Wadai, de kuststreek Danrikil, de Somali-kust tot voorbij Berbera, het sctiier-
eil. van den Sinaï en de noordelijke kuststreek van Hedzjas zijn aan Egypt«
onderworpen.
§ 3 Barbarije, Langs de noordkust liggen de landen: Tri-
poli (met inbegrip van Barka en Fezzan), Tunis, Algiers en Marokko,
hoofdzakelijk door Arabieren, Mooren en Kabylen bewoond. Tot
in onze eeuw waren deze landen bekend als „de Barbarijsche
roofstaien." Talrijke stoutmoedige schippers (Barbarijsche zeeroovers,
korsaren, rifpiraten) doorkruisten de geheeie Middellandsche Zee,
beroofden de koopvaarders en sleepten de bemanniug mede in
slavernij. Het zeeroovershandwerk is hun thans afgeleerd. Algiers
werd in 1830 door de Franschen veroverd; Tunis en Tripoli'ëX'e^^n
onder Turksche opperheerschappij.
Tunis (120 000 inw.) met de haven Goletta, handel in zuidvruchten en
en zijde; in de nabijheid lag het beroemde Carthago, waarvan nog eenig muur-
werk de plaats aanduidt. Algiers (53 000inw), schoongelegen, belangrijke
hande'stad; de bovenstad op een' heuvel gebouwd, gelijkt uit zee eene witte
pyraiiiide; de benedenstad ziet er geheel Earopeesch uit. Tripoli (3C 000
inw.), „de poort van I^oord-Afrika,'* van waar de groote handelswegen naar
't binnenland leiden.
Het keizerrijk Marokko heeft eene zuiver mohammedaansche be-
volking. In het binnenland kan geen christen of jood zich in 't
openbaar vertoonen, zonder als „ongeloovige hond" gescholden en
bespogen te worden.
De beide hoofdsteden Fes en Marokko zijn sterk bevolkt; beide hebben
nauwe, ongeplaveide straten.
§ 3. De Sakara is bijkans overal geheel woest. Waar het
stuifzand niet heerscht, bestaat dc grond uit kalk, zandsteen of
leeari. Zulke streken zijn dikwijls van diepe spleten doorploegd,
waarin bij zelden voorkomenden regen een plotseling ontstane
stroom bruist. Met het „schip der woestyn" trekt do mensch