Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
negerachtige Bantoe-volken, onder welke de Kaffers
uitmunten. Het meest ontwikkelde negervolk zijn de
Mandingo's (in Senegainbië); de Dzjoloffen (ook in Sene-
gambië) zijn de zwartste negers.
De bewoners der Sahara, de Egyptenaren, de Nubiërs, de
Orma's of Galla's en de Somalis noemt men te zamen wel eens de
Chamitische volken. Sommige dezer volken hebben wel eene zwar-
te huidkleur (bijv. de welgemaakte Tibbo's, de krijgshaftige Or-
ma's en Somali'8, maar zij zijn scherp van de negers onderscheiden.
Aan de zuidspits van Afrika vormen de verachte Hottentotteu en
Bosjesmaunen eea bijzonder ras. Tevens zijn daar talrijke Euro-
peesche kolonisten en hnnne nakomelingen (Kaapsche boeren!). De
bewoners der noordelijke kustlanden eu van Abyssinië zijn Semieten.
Het christendom heerscht alleen in de Engelsche bezittingen in
Znid-Afrika en in den Oranje-Vrijstaat (de Abyssinicrs heeten ook chris-
tenen); de islam heerscht in het N. tot aan den Soedau; verder
zuidelijk ontmoet men het heidendom ia velerlei vormen.
B. HET VASTLAND.
§1. J)e Nijllanden. Een gedeelte van het bronnenland van
den Nijl is het Alpenland van Eabesj of Ahymnië. De Abyssinicrs
zijn in naam christenen, maar zijn zeer ruw en onbeschaafd.
Aan den middelloop van den Nijl ligt Nubié, dat alleen in het
Nijldal vruchtbaar en bebouwd is. De stad Khartoem is hier de hoofd-
markt voor den handel, vooral in ivoor. E.yp(e, het land aan den
benedenloop van den Nijl, is de zetel etuer aloude beschaving.
Eyypie heeft zijne vruchtbaarheid alleen aan den Nijl te danken.
Jaarlijks treedt deze buiten zyne oevers, overEtroonit- het land
heinde en ver cn laat bij het terugtreden in zijne bedding eene
vette slijklaag achter. Uit die slijklaag ontspruit de weelderige
arenzee, welke Egypte maakt tot de korenschuur der omgelegen
landen. Bovendien is de katoenteelt hier niet onbelangryk.
Maar deze vruchtbare streken zijn ook vaak de broeinesten van
besmetteipe ziekten (pest, cholera en gevaarlijke oogontstekingen).