Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
ketens omringd, vormen de beroemde oazen. In 't W.
strekt de woestijn hare verschrikkingen mijlen ver uit
in den Atl. Oceaan; in 't O. vormt het vruchtbare Nijldal
haren zoom; haar noordrand steekt in 't plateau van
Barka met steile en rotsige kusten in de Middellandsche
Zee vooruit.
Eene breede laagte, voormalige zeebodem, reikt langs
den zuidelijken voet van den Atlas van de Golf van
Kabes tot den Atlantischen Oceaan. Met hare einde-
looze zandduinen (gescheidcD door meer of minder breede dalen en geulen),
met hnre stuivende zandvlakten (met onderaardsche wateraderen
en zoutmeren) maakt zij het NW. deel der Sahara uit.
De Atlas-landen, eenmaal een groot eiland, herinneren
door hunne natuurlijke gesteldheid sterk aan het Pyre-
neesche schiereiland, waarvan zij gescheiden zijn door
de nauwelijks 3 uren gaans breede straat van Gibraltar.
Groote streken van het binnenland, ja zelfs ook kustlanden van Afrika zijn
nog geheel onbekend of nog zeer weinig onderzocht. Hier het doodelijk kli-
maat (bijv. in Laag-Soedan, in de delta's en lage kuststreken), daar de gloei-
ende woestijn,' elders de woestheid der bewoners en de menigte wilde dieren,
overal de gesloten kust en de armoede aan bevaarbare rivieren, — oorzaken
genoeg ter verklaring dier langdurige onbekendhe'd. Des te meer achting ver-
dienen mannen als Livingstone, Vogel, Speke, Rohlfs, Stanley eu zoovele
anderen (onder wie ook onze landgenoote freule Tinne), die zich door moeiten
noch gevaren lieten afschrikken, cn die in de laatste jaren verschillende onbe-
kende gedeelten van Afrika hebben doorkruist en ontsluierd. Geheel onbekend
is nog het binnenband tnsschen de Golf van Guinea en de groote Nijlmeren,
alsmede het gebied tusschen deze en Abyssinië. Eene Engelsche en eene
Duitsche expeditie trachten echter op dit oogenblik, van Loando en Loango
uit, door te dringen in het eerstgenoemde gebied.
In de Middellandsche Zee vloeit Afrika's grootste ri-
vier, de van ouds beroemde Nijl.
De Nijl is niet alleen de langste, maar ook de rechtste rivier
van Afrika; tevens is hij de eenige groote rivier in Afrika, welke
uit zee tot op grooten afstand van den mond bevaarbaar is. Bij
hoogen waterstand zijn bereids stoombooten den Nijlstroom opge-