Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
voorraadschuur van 5 of 6 residenties, ondiepe haven, heet en
ongezond. Bo dj on g, „het Samarangsche Weltevredenligt 2 palen (1 paal =:
20 min. ga^ns) ten Z. der stad. Nog 11 palen zuidelijker ligt, 350 M. boven
den zeespiegel, het frissche en gezonde Oen a rang met een groot ziekenhuis.
Salatiga (een der liefste plaatsjes in geheel Indië) en Ambara.wa (in
eene bekoorlijke vallei) zijn belangrijke verdedigiogspunten. Van Samarang
loopt een spoorweg naar Soerakarta en Djokjokarta, met een zijtak naar
Salatiga en Ambarawa. Grobógan met 3 slijkvulkanen in de nabijheid. De-
mak, oudste moskee op Java. 1?) DJapat^a ^ hfdpl. Patti. Tot deze
res. behooren de Karimon-Djava-eilanden. 18) HemJiang ^ hfdpl. Rem-
bang. Lasem, scheepstimmerwerven. i4) Jfiadiaen ^ hfdpl. Ma dio en.
Punggoel en Patjitan, havens aan de Z kust. 15) tiediri ^ hfdpl.
Kediri, levendige binnenhandel. 16) ISoeraltaJa^ hfdpl. S o e r a b aj a
(90 000 inw.), de beste haven des eilands; de omstreken zijn
zeer vruchtbaar en dichtbevolkt, scheepstimmerwerven, arsenaal,
dokken, fabriek voor machines voor suikerfabrieken, vele Enro-
peesche winkels {toko's), groote bazaar. Evenals Batavia en Sa-
marang heeft Soerabaja geregelde stoombootvaart op Europa en
naar de voornaamste havens van Nederl. Indië: Padang, Benkoe-
len, Palémbang, Müntok, Bandjermasin, Makassar, Amboina en
Koepang. Simpang, „het Soerabajasche Weltevreden," met vele aanzien-
lijke buitenverblijven en het groote militaire hospitaal. Grisseh, visch-
vijvers, levendige handel. Tot deze res. behoort het hooge, boschrijke eiland
Ba wéan, hfdpl. Sangkapoera. 17) Pasoeroean 9 hfdpl. Pasoeroean
vele suikeifabrieken. Malang, in een liefelijk oord, rijk aan kof&e en tabak
(Malang sigaren!). 18) Frohalinggo ^ hfdpl. Probolinggo, vele
suikerfabr'eken, groote uitvoer van producten- 19) IBesoelsi ^ hfdpl.
Bezoek i. 20) Ranjaewangi ^ hfdpl. Banjoewang i. De resident
van Banjoewangi vertegenwoordigt de Nederlandsche regeering ook op Bali
en Lombok. Het eiland JfMadoera wordt door den Trechter van Java ge-
scheiden; het komt in klimaat en voortbrengselen met Java overeen cn vormt
eene afzonderlijke residentie, hfdpl. Pamakasan. Het regentschap Sóe-
me nap is thans uitsluitend de zetel der gouvernements-zeezoatbereiding. De
Madoereezen onderscheiden zich door krijgshaftigheid. De meeste aanzienlijken
bekleeden officiersrangen bij de barissan (inlandsche soldaten van Madoera).
§ 10. Siumatra» bijna zoo groot als Spanje, staat voor de
helft onder het onmiddellijk gezag van Nederland. Dit on-
middellijk gebied omvat: het Gouvernement van Sumatra's Westkust,
Benkoelen, Palémbang en de Lampongs. Afhankelijk zijn de
sultans van Djambi, Indragiri en Siak (thans de res, Sumatra's