Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
leger. Buitenzorg, door eenen spoorweg met Batavia verbonden,
paleis van den Gouverneur-generaal, gouvernements-piantentuin.
De Bchoone ligging en het gezonde, maar zeer vochtige klimaat van 35uiten-
zorg vinden bij sommige pruttelaars geen genade: ,De omfloerste toppen der
bergen, zeggen zij, drukken u op de borst als molensteenen, in grijze dekens gewik-
keld. Het regent er dag aan dag, telegraafdraden dik. Daarbij de onaange-
name nabijheid van twee kraters (de Salak en de Gedé), die elkander met
donderslagen en bliksemschichten te woord staan."
3) Preanger^regentschappett f, hfdpl. Bandong, hoog gelegen
(7C0 M.), net plaatsje, even als Tjiandjoer, beide met prachtige om-
steken. Tjipanas, met een lustverblijf van den Gouv.-Gen.; Soe-
medung en Garoet, beide door de schoonste natuurtooneelen omgeven.
4) Miratcang ^ hfdpl. Poerwakarta, thee-cultuur. 5) TJew^ihon ^
hfdpl. Tjeribon; graf van Ibn Moelana, die den Islam op W.-Java in-
voerde; Indramajoe belangrijke haven aan den mond der Tji-Manoek
(= vogelrivisr), welke bij Karang-Sambong (juist bij het binnentreden
der residentie) bevaarbaar wordt. Uit de gouvernements-pakhuizen te Karang-
Sambong wordt de meeste Preanger-koffie de rivier af naar Indramajoe
gevoerd en aldaar naar Batavia en elders verscheept. 6) T'affaï^
hfdpl. Tagal, prachtig -gezicht op den Slamat. 7) JPehalangan^
hfdpl. Pekalongan, in den ZO. hoek dezer res. ligt het merkwaardige
plateau van Diëng, rijk aan oudbeden (tempels en beelden) en zeldzame
natuurtafereelen (werkende kraters, zwavelmeren, stikvallei, veelkleurig meer).
8) Mtanjoemaas^ hfdpl. Banjoemaas. Tjilatjap, belangrijkste haven
aan de Z-kust, tegenover het eiland Kembanggan, bekend door zijne fraaie
bloemen. Schildpadvangst en parelvisscherij aan de Kinderzee. 9) Mtagelén 9
eene der rijkste en vruchtbaarste residenties, hfdpl. Poerwóredjo, veel in-
landsche nijverheid, militair kampement Kedong-Kebó. K a r a n g-B 011 ó 0 g (= uit-
geholde rots), eetbare vogelnestjes (jaarl. 50 000 stuks, door de Chineezen
met 50 ets. per stak betaald). 10) Wiatioe (= de vallei), de kleinste,
dichtst bevolkte en best bebouwde residentie, „de tuin van Java." Tweeparen
geduchte vuurbergen sluiten de Kadóe ten W. en ten O. in: aan de W. zijde
staan de tot op aanmerkelijke hoogte samenhangende Soembing en Sendóro,
de „twee Gebroeders," ten O. de Merapi (= verdelgend vuur) en de Merbaboe
(= bewegende asch). Hfdpl. Magelang, heerlijke liggiog; nabij de stad
de heuvel Tidar (volgens de legende de kop van een' grooten spijker, die hier
door 't middelpunt van Java geslagen, het eiland aan de aarde hecht); ten
ZO. van Magelang ligt de trotsche tempel van Boro-Boedoer (gebouwd op
eenen heuvel in 7 terrassen boven elkander, met talrijke nissen en steenen
Boeda-beelden, het bovenste terras met een geweldigen koepel gekroond),
11) Satnat^anff^ hfdpl. Samarang (50 000 inw.), derde
handelstad van Java, de groote stapelplaats van Midden-Java, de