Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
§ 8. AziatücJi Rusland, a Siberië. De onmetelijke laag-
vlakte van Siberië wordt naar het oosten steeds smaller; aan de
Beringstraat bereiken de noordoostelijke vertakkingen van het
Daoerische Alpenland de kust van de Noordelijke IJszee. Het
grootste deel van Siberië is een bevroren moeras (toendra), waar-
door reusaehtiege rivieren (Ob, Jenisei, Lena) met nog reusachtiger
mondingen [limans) naar de onbevaarbare IJszee loopen. (Groot
nadeel biervan!). De zuidelijke streken van Siberië ziju herberg-
zamer. Hier vindt men korenvelden en wouden van Siberische
ceder boomen.
Op zijne ontzaglijke uitgestrektheid (bijna 230 COO [J mijlen) telt Siberië
slechts 5 mill, inw., waaronder vele verbannen staatsmisdadigers. De plaatsen ziju
klein, met ellendige houten hutten. Dc hoofdbronnen van bestaan zijn in de
zuidelijke streken landbouw en veeteelt, in het N. jacht op pelsdieren, in het
Altai- en Oeralgebied bergbouw.
Steden. Barnaul, middelpunt der bergwerken; Tobolsk, middelpunt van
den pelshandel; Kjechta middelpunt van den handel tusschen Rusland en
China. Irkóetsk, nabij het groote, allermerkwaardigste Baikal (= het rijke
meer). Ochótsk, bijna verlaten haven aan de zee van dien naam. Op het
vulkanische schiereiland Kamtsjatka de haven Petropanlovsk. Vooral de
eilanden van Nieuw Siberië bevatten etn' ontzaglijken voorraad van voorwereld-
lijk ivoor (mammoetstanden!), die ook veel aan de Lena voorkomen en waarvan
Jakóetsk de stapelplaats is.
b. Tnrkestan, zie de vorige Tot dit gouvernement behoort ook
Russisch Dzoengarije en Semirétsjensk zevenstroomland) met de groote stad
Koeldsja aan de Ili, dc grootste dier „zeven stroomen,'* welke uitloopen in
het aanzienlijke Balkasj (= groote) meer.
c. Het Amoerland. l)eze nieuwe provincie is weinig bevolkt, maar
voor den Russischen handel van groot belang. De kust, van den mond der
Amoer (dmoer) tot aan Korea, rijst als een steile muur soms meer dan 1000
M. hoog uit de zee. Hoofdst. Wladiwostok (= beheerscheres van het
Oosten), snel ontluikende handelstad en oorlogshaven aan de Japansche Zee;
deze stad sch^nt bestemd om haren naam eenmaal eer aan te doenl Niko-
lajèvsk, aan den ondiepen mond der Amoer.
C. DE AZIATISCHE EILANDEN.
§ 1. De Aleóeten vormen als het ware eene brug tusschen Azië en
Amerika (van kaap Lopatka tot het schiereiland Aljaska), gelyk de Koerilen
tusschen kaap Lopatka en het eiland Jeso. De eersten scheiden de Berings-
Zee (waarin het Berings-eiland, merkwaardig door Bering's dood!) van den
Grooten Oceaan; de laatsten evenzoo de Zee van Ochótsk Voor den mond
der Amoer, door de Tataarsche Sond van het Amoerland gescheiden, ligt het