Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
de oostelijke laaglanden gelijken opeen' rijk bebouwden tuin. De hoofd-
stroümen, Hoang-ho en Jang-tse-kiang, zijn tweelingstrooraen; zij
ontspringen en monden uit in dezelfde streek (wijs dit aan !). Een
lang en diep kanaal, hat Keizerskanaal, verbindt beide.
Op het hoogland van Achter-Azië springen da scherpe tegenstellingen van
hitte en konde het meest in *t oog. Dc voorjaarsregens herscheppen de steppen
in groene weidevlakten. Onder de gloeiende stralen der zomerzon valt het
plantenkleed binnen weinige weken in stof. Op een' korten, storoiachligen
herfst volgt dan een snerpend koade winter met vreeselijke sneeuwstormen.
In de oostelijke terraslanden, nog meer in de laaglanden, is het klima;tt ee-
matigder. China is na het Russische rijk het grootste der aarde; het eigenlijke
China overtreft alle groote rijken in dichtheid van bevolking (40i mill. inw.).
Elk plekje gronds is hier dan ook bebouwd; ja, de bevolking bouwt haro
woningen zelfs op vlotten, waarop zij tevens drijvende tuinen heeft.
Vroeger dan alle andere volken der aarde zijn de Chineezen in het bezit ge-
weest van eene hooge beschaving; maar sedert vele eeuwen zijn zij op den eens
bereikten trap blijven staan. In den allerlaatsten tijd beginnen de Chineezen
echter belang te stellen in de westersche beschaving (stoomwerktuigen en Krupp-
kanonnen!). Trotsch op zijn land, „de bloem van het midden", en op zijne
beschaving, zag anders de Chinees met verachting neer op al wat vreemd was,
ja sloot zich opzettelijk van het buitenland af. Hij is vlijtig, spaarzaam en
verwonderlijk vaardig in alle handwerken , maar ook doortrapt en tot bedrog
geneigd. Gedeeltelijk zijn de Chineezen aanhangers der leer van Confucius,
ook de keizer, „de zoon des hemels".
Sleden. Peking (= tuin van het noorden) zeer uitgestrekt met groote
tuinen tusschen de huizen van eene verdieping, ongeplaveide straten {Vj^
mill. inw.). Nanking (= tuio van het zuiden) telt 1 mill. inw. Euro-
peanen mogen zich thans tijdelijk in alle deelen van China ophouden, te
Sjanghai en Kanton hebben zij vaste nederzettingen. Kanton (1'/i Iq^O
cn Sjanghai (275 000 inw.) zijn de eerste handelsteden des rijks, hoofdzakelijk
in thee en zijde. A m o y (88 COO inw), groote invoer van thee en suiker,
invoer van opium, katoenen en wollen stoffen. In 't geheel zijn 11 havens
voor het buitenkndsch verkter opengesteld.
liet kleine eiland Hongkong met de nieuwe stad Victoria (125 000 inw.),
gelegen iu den mond der rivier van Kanton (Bocca Tigris = tijgcrmuil), is
eene belangrijke bezitting der Engelschen, gelijk de Stad Macao (30 COO
inw.) van de Portugeezen.
])e landbouw staat in China op hoogen trap. In de laaglanden wordtin rijst
en tarwR in verbazende hoeveelheid verbouwd Ia de bergachtige streken zijn
ontelbare theeplantages. De CLineeschc nijverheid levert kunstige voorwerpen
van porcelein en ivoor aan het buitealaud. China levert alleen ruim zooveel
zijde op als Japan en de Enropeesche zijdelanden (Italiö, Frankrijk, Spanje en
Oostenrijk) te zamen.
§ 7. Toerun of Turkedan. De Hindoe-Koh (= Indisch gebergte)