Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
de heiligste plaats aan den heiligen Ganges, ook de stad der Indische geleerd-
heid (175 00u inw.). Calcutta (900000 inw.) gedeeltelijk Europeesch
gebouwd, de tweede handelstad van Azië, het „Indische Londen." Madras
(400 000 inw), eveneens met grooten handel, doch zonder haven, Bombay,
almede met grooten handel en uitmuntende haven, doch ongezond (650 000
inw.). In den laatsten tijd ontwikkelt zich de katoen-industrie te Bombay op
eene voor de Engelsche nijverheid bedenkelijke wijze. Kasjmier, wereld-
bekend door zijne kostbare shawls.
§ 5. Achter-Indië wordt door vijf van den Himalaya uitstralende
bergketens doorsneden. Tusschen deze dringen van de kusten
wigvormige vlakten in. Vier hoofdstroomen : Kambodzja, Menam,
Saloeën en Irawaddi bevochtigen deze buitengewoon vruchtbare
vlakten. Klimaat, dieren en planten komen met die van Voor-
Indië overeen. Over het algemeen is het verblijf in Achter Indië
voor Europeanen ongezond.
De westelijke kuststreek befcoort aan Engeland. Hier liggen Arrakau en
Tcnasserim, de voortreffelijkste rijstlanden der aarde. Uit de havens
van Akyab en Rangoen wordt dan ook eene verbazende hoeveelheid rijst
uitgevoerd.
Overigens verscheidene ooafhankelijke rijken: Iliritia9 hoofdst. Mandalai;
Siain, hoofdstad Bangkok; Aiiam of Cochïn-Cliina, hoofdstad
lïué. ]¥eder-KainbodzJa is sedert 1862 eene Fransche kolonie,
hoofdstad Saigon, met grooten nitvoer van rijst. Aan de W. kust van het
schiereil. TWalakka bezitten de Engelschen Poelo>Pinang en Malakka;
op een eiland aan de Z punt van dit schiereiland ligt de belangrijke Eogelsche
stad Singapoore (spr. shikapoer y d. i. leeuwenstad), het middelpunt van
het rerkeer tusschen Indië, China, Japan en Australië.
§ 6. Het Chineesche Rijk omvat het geheele hoogland van
Aciiter-Azië met zijne oostelijke randgebergten (het Chineesche en
Mantsjoerijsche Alpenland!), benevens de laaglanden van de Amoer {dmoer)
in het N. en die Viin de Tloang-ho en Jang-tse king in het O. Op
bet hoogland van Achter-Azië loopen in ce richting van het W.
naar het O. twcj bijna evenwijdige bergketens: de Tian-sjan
(= hemelgebergte) in het N. en de'Kuën-lun in het Z. Tusschen
beide ketens strekt zich de woestijn Gobi uit, ook Sjamo (beide =
zandzee) genoemd. Hier is zij eene barre zand- Rn steenwildernis,
elders eene schrale boomlooze grassteppe. Over 't geheel heerscht
in de Gobi eene akelige, doodsche stilte. Zoowel de vriendelijke
oazen cis de krachtige dieren der Sahara ontbreken baar. Veel
vruchtbaarder zijn de goed bewaterde bergstreken in het O , en
4*