Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
teveDs de zetel vaa eea' machtigen kha^y die zich als heer van geheel Afga-
nistan beschouwt. Door den engen Kaiber-pas bereikt de rivier van Kaboel
de lüdische vlakte.
c. IIeIoed$yt§tan 9 thans eenigermate afhankelijk van Engeland, wordt
bewoond door roofzuchtige nomadenstammen. De khan van K e 1 a t is hier de
machtigste gebieder.
§ -i. Voor-Indië reikt in het noorden tot aan den geduchteu
bergmuur van den Himalaya (= sneeuwwoning), het hoogste gebergte
der aarde. De zuidzijde van den Himalaya is steil. Bergtoppen ,
met eeuwige sneeuw bedekt, verheffen hunne ontzaglijke koepels
boven den trotschen bergmuur, welke door verscheidene evenwijdige
ketens worden gevormd.
Hoogste toppen; Dhawala^iri (8100 M.), Kintsjin-dzjioga (8600 M.), Mount-
Everest (8800 M.), de hoogste bekende berg. Langs den geheelen zuidelijken
voet ligt de moerassige, bijna ondoordrinobare wildernis de Tarai (= moeras-
land), een paradijs voor hartstochtelijke jagers.
De zuidelijke voet van den Himalaya staat op een laagland,
door drie groote. waterstroomen doorsneden. Zij zijn: de Indus,
welke met vijf hoofdaderen (vandaar Fendzjdb, d. i. vijfstroomlandi) het
NW. besproeit en in dc Perzische Zee uitloopt; de Ganges, de
heilige rivier der Hindoes, welke bij hare duizend mondingen in
de golf van Bengalen eene hoogst merkwaardige tweelingdelta vormt
met de reusachtige Bramapoetra (= zcon vaa Brama). Het schier-
eiland wordt hoofdzakelijk ingenomen door den rijkbesproeiden,
welbebouwden driehoek van het hoogland van Dékan (— zuidland).
De Ganges-delta en de Tarai zijn het eigenliike vaderland van
leeuwen, luipaarden, tijgers, krokodillen en vergiftige slangen.
Liefelijk zijn de dalen, die in den Himalaya doordringen. Daar
groeien in 't wild de geurige roos, de purperbloemige granaat-
boom, de welriekende jasmijn. Het laagland van Beugalen is het
vaderland der kostbaarste specerijen: suiker, kaneel en peper.
Katoen en indigo geven rijke oogsten. De rivieren van Dékan
voeren diamanten mede. De inwoners behooren meestal tot de
zachtmoedige Hindoes met hunne aloude beschaving. Geheel
Voor-Indië is in de macht der Engelschen, die het ontzaglijke
Britsch-Indische rijk door eenen ondtrkouing laten besturen
(43 000 □ m., '191 mill, inw., waaronder I3U COO Europeanen, 76 000
Engehchen).
Steden. Delhi (aan?) voorheen 2 millioen. thans nog 155 000 inw. Vele
in puin liggende paleizen zijn de overblijfselen van vroegere grootheid. Benares,