Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
Mohammedanen en staan onder stamhoofden (sheiksi. Op pijlsnelle
paarden rennen zij over de uitgestrekte vlakten; zij zyn de schrik
van den reizenden koopman, maar hunne onbaatzuchtige gastvrij-
heid is niet minder bekend dan hunne roofzucht.
Steden. Mekka en Medina, de heilige plaatsen der Mohammedanen; de
opeeahoopiog van duizenden pelgrims is dikwijls een broeinest van epidemische
ziekten, door de terugkeerende pelgrims licht heinde en ver verspreid. Te
Mekka heeft men de Kaaba en andere heiligdommen der Mohammedanen.
Aden, „het oostersche Gibraltar", is in handen der Englischen, die in het
versterkte eiland Perim, in straat Bab-el-Mandeb (= tranenpoort), nog een'
tweeden sleutel der Roode Zee bezitten. Bij de Bahrein-eil., in de Perzische
Golf, groote parehisscherij (2000 booten).
§ 3. Iran, De oppervlakte van dit hoogland bestaat grooten-
deels uit zout- en zandwoestijnen, die in het N. en Z. door trap-
vormige randgebergten worden afgesloten. Op de hoogvlakte ont-
breekt het water geheel, of het is zoo met zoutdeelen vermengd,
dat het ondrinkbaar is. Geheel verschillend van deze barre streken
zijn de dalen, welke het zuidelijke en zuidwestelijJce randgebergte
doorsnijden. Waterrijk en vruchtbaar, gelijken zij heerlijke ooft-,
rozen- en wijngaarden, die eene eeuwigdurende leute genieten.
Op de hoogvlakte daarentegen heerscht des daags bijna het geheele
jaar door eene droge hitte, gevolgd door koele, ja zelfs koude
nachten.
Tot Iran behooren: a. Perzië» in de ondhjjid door een der machtigste
volken bewoond. Nog thans schept de Pers vermaak in zijne oude sagen, in
pracht en grootheid. Echter weet hij ook Europeesche beschaving en handels-
waren op prijs te stellen. De sjah (= koning, vandaar de naam: schaakspel!)
houdt zijn verblijf te T e h e r ä n , des winters eene sterk bevolkte stad, dea
zomers echter wegens ongezondheid bijna geheel verlaten. Ispahan met
80 000 inw., in de oudheid wel zevenmaal zooveel. In een paradijsachtig oord
ligt Sjiras, welks rozenolie wijd en zijd gezocht is.
b. Ar^anisfan» bewoond door de grootendeels als nomaden levende
Afganen. Dit land is tegenwoordig van groot staatkundig gewicht, omdat het
den scheidsmuur uitmaakt tusschen de twee machtigste Europeesche veroveraars
in Azië, t. w. Rusland en Engeland. Nabij eene van de bronnen der Amoe
(Oxus) leidt hier dc beroemde bergpas van Bamian over den Hindoe-Koh in
het nauwe, aan weerszijden door hemelhooge bergen ingesloten stroomdal van
de vliegende rivier vaa Kaboel; deze bergpas en dit dal waren sedert overoude
tijden de groote verkeerweg voor den karavaanhnndtl en tevens de heirbaan,
langs welke veroveraars uit Middel-Azie [ndië binnendrongen. Kaboel, „de
stad der 100 OÜO tuinen," is de stapelplaats voor den karavaanhandel en
F. BRUINS, Driemaal den Aardbol om! II, 6e druk. 4