Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
hoogvlakte. Eene diepe vallei, die tot de Roode Zee doorloopt,
snijdt dit hoogland in tvpeeën. Westelijk, van de vallei dompelt
de hooge, wondrijke Libanon zijnen voet in de Middell. Zee,
oostelijk loopt in dezelfde richting de Anti-Libanon (met den Hermon).
In de vallei stroomt de Jordaan , de hoofdrivier van het vroeger
bloeiende, thans woest liggent^e bergland Palestina. De Jordaan
ontspringt uit den Hermon, doorstroomt het meer van Galilea en
ontlast zich in de Doode Zee (4-00 M. beneden den waterspiegel der
Middell. Zee).
Het klimaat komt veel met dat van 't Z. van Europisch Turkije
overeen: heldere hemel, warmte door de zeewinden getemperd.
Dat het schoone land in vele streden geheel woest ligt, is deels
te wijten aan het slechte bestuur (door pasja's), deels aan den lagen
trap van ontwikkeling, waartoe de inwoners zijn gezonken.
Steden. Smyrna (150 000 inw.), groote handelstad, dikwijls ontvolkt door
de pest. Skoetari tegenover Konstantinopel. Broesa (ßO 000 inw.), be-
roemde meerBchuiragroeven in de nabijheid. Trebizonde (aan?), belangrijke
handelstad tusschen Europa en Azië. Angora, waar uit het haar der Angora-
geit de bekende Turksche sjaals {shawls) worden gemaakt. Erzeroem
(60 000 inw.).
Aan den Eufraat en Tigris bloeiden in de oudheid Babyion en Ninivé.
Bagdad, ook eenmaal vol pracht en heerlijkheid en 2 mill. inw., heeft thans
nog 40 OOt) inw. Te M o s s o e 1 werden vroeger de beroemde mousselines geweven.
H Aloud Damascus (150 000 inw.) „het oog van het Oosten", belangrijk
als middelpont van talrijke karavanenstraten, ligt in eene zeer vruchtbare kom.
Haleb (Aleppo) met belangrijke nijverheid (70 000 inw.). Op eene kalk-
vlakte, 7 O M. boven den zeespiegel, ligt de heilige stad van Jood en Chris-
ten, het eerwaardige Jeruzalem (28 000 inw.).
Het eenmaal zoo bloeiende, thans zeer verwaarloosde en ook ongezonde eiland
Cyprus (Cyperwijnen: commanderia en muskadellen 1) gaat onder Engelands
vleugelen ongetwijfeld eene betere toekomst tegemoet.
§ 3. Arahië. Dit schiereiland is eene rotsige, grootendeels
woeste hoogvlakte. De driehoek tusschen de noordelijke armen der
Eoode Zee is Petraëisch (= steenachtig) Arabië met den Sinaï. Arabië
is bijna geheel waterloos; alleen in 't midden en in 't Z. zijn eenige
bebouwbare valleien. Het klimaat is heet en zeer droog; de Eoode
Zee gelijkt een' dampenden brouwketel. Onder de gloeiende zonne-
hitte tiert de kofïieboom uitstekend (Mokka-vocht 1); vele Arabische
planten leveren welriekende harsen; de dadel is ooft en broodvrucht
tevens. Talrijke Bedoeïnenstammen bewonen het land; ze zyn