Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
afstroomen , nemen haren loop naar de vier hoofdwind-
streken. Naar het N. stroomen de Ob, Jenisei en Lena;
naar het O. de Amoer {dmoer), Hoang-ho, en Jang-tse-
kiang; naar het Z. de Ma-kiang (Kambodzja), Irawaddi,
Bramapoetra, Ganges, Indus en Eufraat-Tigris; naar
het \V. de Amoe-en Syr-Darja. (Bepaal den oorsprong,
loop en mond van deze hoofdrivieren volgens de kaart!).
Vergelijk het zuiden van Azië met het zuiden van Europa!
WaaraaD beantwoordea de hoogvlakten van het Pyreneesche schiereiland?
"Welke Aziatische rivieren beantwoorden aan de Rhooe en de Po? Wat leert
eene vergelijking van de Apennijüen met het West Ghaats-gebergte? Van den
Tiber met de Godaveri en Kisjtoa? Van Sicilië met Ceylon? Van de straat
van Gibraltar met straat Bab-el-Mandeb? Van Morea met Malakka? Van den
Griekschen met den Indischen Archipel? Van de Alpen met den Himalaya?
Van de bergketens van het Balkan-schiereiland met die van Acliter-Indic ?).
B. NADERE BESCHOUWING VAN HET VASTLAND.
§ 1. Aziatisch Turkije, Hiertoe behooren: het schiereiland
Klein-Azië, een deel van Armenië, Syrië (met Palestina), de vlakte
van Eufraat en Tigris (het oude Mesopotamië) en de westkust van
Arabië. Het hoogland van Klein-Azië vertoont eene golvende
oppervlakte, bier en daar met afzonderlyke koepelbergen. Een
groot deel er van is waterlooze kalk- of zoutsteppe. Alleen de
öteile afhellingen naar de MiddelL en Zwarte zeeën bezitten een'
heerlijken plantengroei. De tweelingberg Ararat (bij de Tarkcn Agri-
Dagh = steile berg, bij de Perzen Koh-i-Noéh = Noach's berg) is de ge-
weldige grenssteen tusschen Turkye, Rusland en Perzië, zijn be-
sneeuwde top verheft zicb 5300 M. boven den zeespiegel. De
naam Ararat (=? vlakte der Ariërs) komt eigenlijk aan de vruchtbare hoog-
vlakte toe, waarop de berg zich verheft. Deze vlakte vormt de kern van het
hoogland van Armenië, met het groote meer van Wan.
Uit het Armenische hoogland komen de zeer verschillend ge-
aarde tweelingen Eufraat (traag en drabbig) en Tigris (snel en helder).
De boomlooze vlakte, welke zij door hunne jaarlijksche overstroo-
mingen met eene dikke laag teelaarde hebben bedekt, bevat de
vette weiden van Mesopotamië.
Ten westen der vlakte van Eufraat en Tigris ligt de kale
Syrische woestijn. Langzamerhand loopt deze op tot de Syrische