Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
Bij voortduring geniet dit werkje in ruime mate de gumt van de
Nederlandsche onderwijzers in moederland en koloniën.
Tegenover die welwillende begunstiging zou 't van mijnen kant al
weinig voegzaam en „snood ondankbaar' zijn, indien ik niet aanhou-
dend mij beijverde om het boekje steeds te houden op de hoogte van
den tijd en partij te trekken van d« nieuwste uitkomsten op aardrijks-
kundig gebied. Ook hij 't bezorgen van dezen derden druk heb ik mij
daarop met nauwgezetheid toegelegd, ofschoon de wijzigingen ditmaal
niet van zooveel beteekenis zijn als in den tweeden druk. Mocht ik
toen met bijzondere erkentelijkheid de namen vermelden van de HE.
Gualth. Kolff, prof. v. d. Lith. en R. E. Eijkens, wegens't ver-
strekken van zeer gewenschte en gewaardeerde op- en aanmerkingen,
thans heeft ook de hoogleeraar Veth, wiens algemeene kennis van
Nederl. Indië zeker ongeëvenaard mag heeten en die wel de moeite
heeft willen nemen mij te wijzen op eenige nog in den tweeden druk
overgeblevene min juiste voorstellingen in de beschrijving van Nederl.
Indië, aanspraak op den bijzonderen dank van mijne uitgevers en van mij,
Gron. , 27 Nov. 1875. Bk.
Roewei met zorg herzien, verschilt de zesde druk slechts weinig
van den vijfden, doordien de gemaakte veranderingen zich hoofd-
zakelijk bepalen tot verbeterde cijfers en rekening houden met de staat-
kundige veranderingen in Europa, Azië en Afrika. Welwillende aan-
wijzing van gebreken en onjuistheden blijft steeds gewenscht.
Gron., 20 Sept. 1878. Br.