Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ro
ac
42
de Dnjestr van de noordelijke helling der Karpaten naar
de Zwarte Zee; de Dnjepr uit het VVolchonski-woud,
door den zuidelijken landrug, naar de Zwarte Zee; de
Don, door denzelfden 'landrug, in de Zee van Azov;
de Wolga, 650 uren lang, de grootste rivier van Eu-
)a, de hartader van Rusland, welke door hare reus-
itige takken (de Kama links en de Oka rechts), als-
mede door de belangrijke kanaalverbindingen met het
Ladoga en Onéga-meer en de Dwina, de gemeenschap
tusschen het hout- en pelsrijke N., het metaalrijke O.,
het visch- en zoutrijke Z. en het nijvere en korenrijke
midden van Rusland tot stand brengt.
Eeeds bij Twer wordt de Wolga bevaarbaar; stoombooten varen
haar op tot Eybinsk, de Kama tot Perm. Van den Oka-mond
tot Sarepta is de rechteroever hoog, boschrijk en met dorpen be-
zet, — de „bergkant;" de linkeroever vlak en zandig, des voor-
jaars wijd en zijd overstroomd en weinig bevolkt, — de „weide-
kant." Bij Sarepta worden beide oevers laag, de stroom begint
zich te verdeelen loopt bij Astrakan met ongeveer 70 monden in
de Kaspische Zee. — Geen land der aarde bezit zoo vele groote,
waterrijke rivieren als Eusland; nergens ook konden kanaalverbin-
dingen op zoo groote schaal tot stand worden gebracht. Echter
wordt de waarde der Eussische rivieren vrij wat verminderd: 1.
doordat zij een geoot gedeelte des jaars toegevroren zyn (van 2 tot
8 maanden in 't Z., 5 maanden aan de Oostzee en van 9 tot 10 maanden
aan de IJszee); 3. door hare ondiepten en stroomsnelten bij het
doorbreken der laudriiggen ; 3. door de verzanding der mondingen ;
4. door hare uitwatering in binnenzeeën.
Het westen van Eusland is rijk aan groote meren. De grootste
zijn het Ladoga (het grootste zoetwatermeei van Europa, meer dan half
zoo groot als Nederland (336 □ m.), door drijfijs, ondiepten en plotselinge
rukwinden hachelijk te bevaren), Onéga, Peipus en Ilmenmeer. De
rotsige hoogvlakte van Finland is met meren bezaaid.
In de zoutsteppen ten N. der Kaspische Zee vindt men eene
menigte zoutmeren, waaronder het Elton-meer het merkwaardigste
is; het bevat een' onuitputtelijken voorraad van het zuiverste zout.