Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
omstraald. Bespoeld door den rnischenden Bósporns en den hel-
deren fiouden Hoorn, strekt zich eene onafzienbare zee van huizen
uit. Daarboven verheffen zich de blinkende koepels der Turksche
moskeeën en de slanke, sierlijke minarets. Welk eene teleurstelling
van binnen 1 Naast trotsche paleizen ellendige houten hutten;
enge straten, vol vuilnis; troepen rondzwervende honden de eenige
straatpolicie. Eene 800 M lange schipbrug leidt over den Gouden Hoorn
naar de I'rankiêche (alle westerlingen heeten in Turkije Franken!) voorsteden
Pera en Galata In Pera prijken de paleizen der westersche gezantschappen,
Galata is de zetel der rijke westersche koopmanswereld. Adrianopel en
Philippopel, (aan?) twee steden met zijdefabrieken en leven-
digen handel; rozenolie. Saloniki (aan?), de tweede handelstad.
6.) In het schatplichtige vorstendom Boelgarijë: Varna, be-
langrijke uitvoerhaven en handelstad aan de Zwarte Zee. Sjoemla
of Sjoemna, beroemde Balkan-vesting. Sofia, het nationale
middelpunt der Boelgaren , is tevens eene zeer nijvere stad en door
hare ligging in het hart van 't Balkan-schiereiland, aan den groo-
ten handelsweg van Konstantinopol naar Belgrado ook als handel-
stad van beteekenis. Van Sofia komt men door de „poort van Trajanus"
in het dal van de Maritza, door het dal van den Isker naar den Beneden-Donau,
door het Morawa-dal naar Sernë. Verder de Donau-vestingen: Widdin,
Koestsjoek (handelsverkeer met Roemenië!) en Silistria. Plewna, hard-
nekkige verdediging door Osman-pasja.
c.) Het zelfstandige vorstendom Roemenië bestaat uit
Moldavië, Walachije en de Dobroedsja. Boekarest, de hoofdstad,
is prachtig van buiten, nanw en morsig van binnen (142 000 inw.).
Braila en Galats; twee stapelplaatsen voor den graannitvoer.
d) Het zelfstandige vorstendom Servië met de hoofdstad
Belgrado (ligging?). Zomerresidentie is Kragoejevats. Nisj,
voordeelige ligging voor handelsverkeer en landsverdediging.
e.) Het zelfstandige vorstendom Montenegro, eene na-
tuurlijke bergvesting, bewoond door een armoedig, maar dapper
en vrijheidlievend volk, heeft tot hoofdpl. Cettigne en bezit nu
ook de langgewenschte zeehaven Anti var i.
/.) In het koninkrijk Griekenland: Athene (45 000
inw. met de haven Piraeus) herinnert door zijne talrijke overblijf-
selen van aloude kunstgewrochten aan een grootsch verleden.
Patras en Nauplia, twee sterke zeesteden, zijn de belangrijk-
ste plaatsen op Morea,