Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
Donau sluit zich aan bij het vastlandskiimaat, van O. Europa;
doorgaans is, wat men hier niet zou verwachten, de Beneden-
Donau twee maanden lang dichtgevroren.
§ 4. Bevolking. Sedert de Turken liet land ver-
overden (1453), waren zij ruim 4 eeuwen lang het
heerschende volk; tengevo ge van den jongsten oorlog
(1877—78) heeft hunne heerschappij ten N. van den
Balkan geheel opgehouden, en ook ten Z. van dat ge-
bergte is die heerschappij (met name in Roemelië of
Zuid-Boelgarijë) zeer gekortwiekt. De Turken (ongeveer
11/4 mill.) zijn trotsch, ernstig en matig; zij waren vroe-
ger in Europa zeer gevreesd. Zij belijden den Islam.
Buiten hen w^ordt het schiereiland door Boelgaren,
Walachen, Serviërs, Albaneezen en Grieken bewoond.
De laatsten, eenmaal het beschaafdste volk, zijn door
langdurige slavernij erg verbasterd en ontaard.
§ 5. Landbouw en Bedrijf. Het land ten N. van den Balkan is een gebied
van landbouw en veeteelt. Roemenië is eene der korenschuren van Europa.
Op de hooglanden is de veeteelt hoofdbedrijf. Dc zuidelijke ketellanden bren-
gen rijst, zuidvruchten en uitmuntend katoen (aan de Vardar) voort. De
Grieksche wijnen (malvezijl) zijn beroemd; de wijnbouw bloeit vooral op de
eilanden. De Jonische eilanden en de omstreken van Patras leveren de meeste
krenten. Groote rozenvelden (rozenolie I) langs de Maritza. De Boelgaren zijn
vlijtige landbouwers en veefokkers; de eiland- en kustbewoners van Griekenland
uitmuntende zeelieden. Sponsvisschcrij.
§ 6. Verdeeling. Het schiereiland bevat thans 5
zelfstandige staten : het overschot van Europisch Turkije,
het koninkrijk Griekenland, de vorstendommen Roe-
menië, Servië en Montenegro. Bovendien heeft men
nog het aan Turkije schatplichtige vorstendom Boelgarije
en de door Oostenrijk bezette gewesten Bosnië en Her-
zegowina. De beheerscher van Turkije wordt sultan
(groote heer) genoemd.
§ 7. Sleden, a.) In Turkije: Konstantinopel (600 000 inw.)
biedt uit zee een prachtig gezicht aan, van oosterschen tooverglans