Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
bergtak. Naar't O. gaat de Balkan oflïaemus, meest
kaal en arm aan water. Naar 't Z. loopt de hooge keten
van den ]3ora Dagh, die verder zuidwaarts Pindus heet.
Pindns en Bora Dagh worden gescheiden door den bergknoop
van Metzovo, welles oostelijke uitlooper tot den Archipel doordringt.
Zijn steil eindpunt is de Olympus; zoo beroemd in de Grieksche
godenleer. In 't algemeen hebben de vertakkingen der zuidooste-
lijke gebergten van dit schiereiland de eigenaardigheid, dat zij een
aantal afgesloten ketellanden vormen.
De Balkanwateren zijn zeer afwisselend van watervoorraad: in
den winter tot vliegende stroomen aanzwellende, zijn zij des zomers
bijkans opgedroogde waterloopen. De voornaamste zijn: de Maritza,
Vardar en Strymon naar den Archipel, de Drin naar de Adria-
tische Zee.
De landengte van Korinthe verbindt het grootere
schiereiland met het kleinere Morea. Dit laatste is een
rotsig hoogland, dat in het O. met steile kusten in de
zee afloopt.
Eene vergelijking tusschen de drie groote schiereilanden van
Z. Enropa toont: 1. Alle drie hebben in het N. eene aanzien-
lijke laagvlakte (Ebro-, Po- en Donauvlakte). 2. Alle drie bestaan
hoofdzakelijk uit bergland: maar het Pyreneesche schiereiland is
meest hoogvlakte; in het Apennynsche schiereiland heerscheu de
ketengebergten met tusschenliggeude dalen; het Balkan-schiereiland
vereenigt de hoogvlakten van Spai)je met de dalvorming der Itali-
aansehe bergketens. 3, De kustlyn van het Pyreneesche schier-
eiland is het minst, die van het Balkan-schiereiland het meest
gebroken. 4. Spanje heeft de minste, Italië de grootste, het
Balkan-schiereiland de meeste eilanden.
§ 3. Klimaat. In de valleien is het bestendig warm,
op het hoogland valt niet zelden sneeuw. De Balkan
vormt eene opmerkelijke klimaatscheiding.
Overigens brengt de veelvuldige afwisseling van hoog en laag
te weeg, dat plaatsen op geringen afstand van elkander dikwyls
een groot verschil in klimaat hebben. De vlakte van den Beneden-