Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
belangrijker worden; nu reeds neemt het de voornaamste plaats
van den Italiaanschen bergbouw in, sedert de heropening vau de
Koraeinsehe zinksteengroeven bij I g 1 é s i a s aan de westkust, 9
uren WNVV. van de hoofdplaats Cagliari {kaljari).
Het kleine Caprera (= geiteneiland) in de straat van Bonifacio
is bekend als de woonplaats van Garibaldi. Elba, ijzer en magneetijzer,
eerste verbanningsplaats van Napoleon I. Stromboli is een ouder-
zeesohe vuurberg. Het rotseiland Malta, door van elders aange-
voerde teelaarde vruchtbaar gemaakt, is in 't bezit van Engeland.
XV. HET BALKAN-SCHIEREILAND.
10 600 Dm.; 18 mill. inw. (?).
§ 1. Li(/(iin(j. Oostenrijk, Rusland, de Zwarte Zee,
de Zee van Marmora, de Griekselie Archipel, de Joni-
sche en do Adriatische Zee begrenzen dit schiereiland:
Uit den Archipel leidt de straat der Dardanellen
(Hellespont) in ce Zee van Marmora; de straat van
Konstantinopel (Bosporus) uit deze in de Zwarte Zee.
Het Balkan-schiereiland vormt de brug tusschen Europa en Azië,
gelijk het Pyreneesche schiereiland tusschen Europa en Afrika.
§ 2. Schets van het land. Het schiereiland bestaat
uit de lage Donauvlakte en een' in de zee vooruit-
stekenden driehoek, met verscheidene bergketens beeet,
in het zuiden met grillig gespletene kusten.
De Walachijsche vlakte, meest vruchtbaar bouwland,
is eene breede laagte tusschen den zuidelijken voet der
Karpaten en den noordelijken voet van den Balkan.
Zij wordt door den Donau doorsneden, die in talrijke
splitsingen naar de Zwarte Zee vloeit.
Het bergland is eene voortzetting der zuidoostelijke
Alpenketens. Langs de kust der Adriatische Zee loo-
ien de Dinarische Alpen, kale kalkplateau's met lage
:>ergketens er op. Hare zuidelijke uitloopers. verdeelen
zich in een' oostwaarts cn een' ztiidwaarts loopenden