Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
Vesuvius op den achtergrond; vandaar het spreekwoord: „Napels
zien en dan sterven!" De stad is de volkrijkste van Italië,
450 000 inw., waaronder 50 000 lazzaroni (d. i. bedelaars.). Flo-
rence (167 000 inw.) in het heerlijke Arnodal, wereldberoemd
door zijne kunstschatten (paleis PittiO- Genua (130 000 inw.) ara-
phitheatersgewijze aan de golf van dien naam gelegen, nog altijd
eene trotsche handelstad. Venetië (129 000 inw.) de drijvende
lagunenstad, met hare tallooze bruggen, kanalen en gondels. Het
Markusplein, het schoonste plein der wereld, met het paleis der
vroegere doge's., Milaan (261 000 inw.), met talryke kerken en
paleizen, en Turijn (212 000 inw.), eene regelmatige, schoone
stad, welker omtrek met schier ontelbare viUa*s bezaaid is, — zijn
de twee groote middelpunten voor handel en nijverheid in N. Italië.
Ten N. van de Po: Brescia en Bergamo, aanzienlijke fabrieksteden
(ijzer en staalwaren, geweren!); Lodi, parmezaankaas; Cremona, violen;
P a V 1 a met zijne aloude, beroemde hoogeschool. Peschiera (pé-ski-é-ra)
Mantua, Verona en Legnano (lé-nja-no) vormen den beroemden vierhoek
van vestingen (ligging?). Ten Z van de Po: A11 essandria, eene hoofdves-
ting (ligging?), zoo ook Piacenza (pja-isén-tsa); Parma, schoone paleizen,
grootste schouwburg van Europa, beroemde boekdrukkerij van Bodoni (werken
in meer dan 200 talen!); Bologna, aloude hoogeschoo), saucijzen; Paënza,
fijn aardewerk, dat naar deze stad fayence heet. Op het schiereiland: Pisa,
met den beroemden scheeven toren. Livorno (97 000 inv) drijft grooten
zeehandel. A neon a (= elleboog), belangrijkste handelstad op de oostkust.
Brindisi herneemt thans na een duizendjarig verval zijn* aloudcn bloei; want
over deze stad leidt de kortste overland weg naar Indic. G all i poli, groote
uitvoer van boomolie. Bij Napels de gedeeltelijk op.;edolvea Romeinsche
steden Herculanum en Pompeji, onder de asch van den Vesuvius begraven ia
het jaar 79.
§ 7. Eilanden. Tot Italië behoort het merkwaardige sicilië
(straat van?), eens de korenschuur der Romeinen, thans door de
ontblooting van bosschen veel minder vruchtbaar. Palermo, de
fr-aai gelegene hoofdstad (200 000 inw ), beroemde marmerslijpe-
rijeu, groote uitvoer van ingemaakte vruchten vooral naar N.-Amerika.
Messina, sinaasappels, Scylla en Charybdis. Catania, aan den
voet van den Etna (=t rookende of brandende berg).
Het belangrijke, doch verwaarloosde sardinik is acht maal zoo
groot als onze poovincie Z-Holland, lelt echter minder inwoners
dan die provincie. Het heeft 12 goede havens, doch geen enkele
aanzienljgke handelstad. In de toekomst kan dit eiland veel
3*