Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
woestijnen van Afrika afkomstig. De Bora is een stormach-
tige, koiide NO.-wind. Vele moerassige kuststreken lijden
aan de koortsverwekkende malaria (= slechte lucht).
§ 4. Bevolking. In 't voorkomen gelijkt de Italiaan
den Spanjaard, maar hij is levendiger en vroolijker.
De volksontwikkeling is nog zeer gebrekkig. Zin en
aanleg voor schoone kunsten zijn nochtans algemeen
onder het volk verspreid. Dit, gepaard met vele over-
blijfselen van kunstgewrochten uit de oudheid, maakt
Italië tot het ^beloofde land der beeldhouwers, schilders
en toonkunstenaars."
§ 5. Landbouw en Bedrijf. In de Povlakte en in Campanië staat de land-
bouw op hoogen trap; in de eerste heeft men soms twee, in het laatste zelfs
drie oogsten in een jaar. In de Povlakte zijn de akkers omringd met moer-
bezieboomen of met olmboomen, door wijnranken omstrengeld. In de laagste,
waterrijkste streken wordt rijst verbouwd; de Lomellina, eene vlakte tusschen
Vercelli en Novara, munt bovenal in den rijstbouw uit. Sedert den grooten
„katoennood" van 1861 en vcrv. bedekt de katoenstruik weder uitgestrekte
velden in Campanië, op Sicilië en Sardinië. Sicilië kweekt bovendien suiker-
riet. Wijnbouw ca oUjventeelt zijn door 't geheeie land verspreid. i)e zijde-
teelt is insgelijks algemeen; de zijdefabrieken zijn de voornaamste tak der Ita-
liaansche nijverheid. Milaan is het „Italiaanache Lyon." Eene eigenaardige
nijverheid is het stroovlechten in Toscane.
In de bergachtige en ook in de moerassige streken bloeit de veeteelt (rund-
vee, muilezels, ezels, geiten!). Marmergroeven van Massa en Carrara. Zwavel
van Etna en Vesuvius. Italië alleen brengt meer zwavel in den handel dan
alle andere landen te zamen!
§ 6. Steden. Eome, „de eeuwige stad", sedert 1870 de
hoofdstad vau het koninkrijk Italië, eens de hoofdstad van het
Eomeinsche .vFereldrijk, toenmaals 2 millioen, thans 245 000 inw.
Talrijke bouwvallen van tempels, reusachtige gebouwen en paleizen
herinneren aan den Romeinschen tijd. Nog is Eome de verblijfplaats
van den paus (Vaticaan!), De St. Pieterskerk, in den vorm van een
kruis gebouwd, met een' ontzaglijken koepel, is de beroemdste
kerk der christenheid. Nabij de stad'zijn de catacomben, d. i. onder-
aardsche gangen en gewelven, door de eerste christenen aangelegd
tot wijk- en begraafplaatsen. Napels, onvergelijkelijk schoon
gelegen aan de helderblauwe golf van Napels met den rookenden