Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
hoeveelheid en van nitmunfende hoedanigheid gekweekt; in 't Z,
-treden kastanjes, walnoten, vijgen, amandelen en olijven meer op
den voorgrond. Vooral Provence is met olijfboomen ruim gezegend.
Frankrijk is het eerste wijnland der aarde, zoowel in hoeveel-
heid als in hoedanigheid zijner wijiien. losgelijks bloeien nijver-
heid en handel, zoodat in bet land eene zeer aanmerkelijke
welvaart heerscht.
Meer dan '/b bevolking van Frankrijk hondt zich met den een of
andt-ren tak van nijverheid bezig. Industrie is het eigenlijke elemeot van den
Franschman. Sierlijk en smaakvol is het werk dat hij levert. Vooral in allerlei
weeldeartikelen munt hij uit. De industrie van Parijs is zonder wedergade in
de geheele wereld; zoo leven er b. v. in die stad wel 10 000 mensclien enkel
van het maken van halsboorden! Lyon is het groote middelpunt der zijde-
fabrieken; vooral in gebloemde zijden stoffen wordt het nergens geëvenaaard.
Ia Havre het „Fransche Liverpool" te noemen, dan mag Rou en het „Fransche
Manchester*' heeten en St. Etienne geldt voor het „Fransche Birmingham."
Besançon is de gevaarlijkste mededinger voor Genève, gelijk Lille en
andere steden in het N. voor de Belgische wol- en linnenweverij (batist 1)
§ 6. Steden, Parij s (bijna 2 mill, in.), de wereldstad van weelde,
mode en vermaak. Een krans van sterke forten omringt de stad
(Mont Valérienî). In de plaats der vroegere vestingwerken zijn
prachtige, breede, met dubbele rijen boomen versierde straten
gekomen, de bonlevards (= bolwerken), waarop het bonte Parijsche
volksleven zich op 't eigenaardigst ontplooit. De schoonste paleizen
zijn het Louvre, het Palais-royal en het nieuwe Operagebouw,
De heerlijke Tuileriën en bet prachtige Hôtel-de-ville zijn in de
verschrikkelijke commnne-dagen van 1871 verwoest. Onvergelijkelijk
riolenstelsel. Midden in de stad, op een eiland in de Seine,
staat de oude, eerwaardige Notre Dame-kerk. De industrie is
reusachtig, ze begunstigt echter ook de opeenbooping eener zeer
oproerlustige arbeiders-bevolking. De omstreken zijn een heerlyk
natuurlijk park met prachtige buitenplaatsen, — Lyon, tweede
stad des lands, met groote fabrieken van zyde en fluweel (34-3 000
inw.). De vier grootste zeehandelsteden zijn : Marseille (319 000
inw.), „de koningin der Middellandsche Zee," de groote ingangs-
poort van koren uit Z. Rusland en Algerie, de groote uitgangs-
poort voor de voortbrengselen der Fransche nijverheid, is de eerste