Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
De vischrijke Seine' ontspringt op liet plateau van Langres
en bereikt spoedig de vlakte. Tot Parijs zijn hare oevers door-
gaans eentonig; des te schilderachtiger zijn zij beneden Parijs,
waar de Seine talrijke eilanden vormt en na een' langzamen,
buitengewoon kronkelenden loop met een* zeer breeden mond
tussehen Havre en Honfleur uitloopt in het Kanaal.
Ten tijde van den vloed levert de Seinemond een trotsch gezicht op; groote
zeeschepen varen dan tot Rouen; als het ebbe is, ziet men in den breeden
mond Flechts eenige watergeulen tusschen slijkerig zand. De Seine is door
Parijs de belangrijkste en meest bevaren rivier van Frankrijk; door een uit-
muntend kanaalstelsel is zij met alle belaogrijke rivieren van Frankrijk (uitge-
zonderd de Garonne) en door het nieuwe Marne-Bijnkanaal ook met den Bijn
verbonden.
De Seine heeft hare belangrykste takken rechts: Aube, Marne, Oise; links
is alleen de Yonne aanzienlijk.
§ 3. Klimaat. In cle westelijke vlakten zijn de
winters zaclit, de zomers niet veel warmer dan bij ons.
In 't Z. korte, nevelachtige winters, lange, warme
zomers. In de Alpen en Pyreneën heerscht een bar
bergklimaat. Provence heeft een' heerlijken Italiaan-
schen hemel, eene vroege lente, een' heeten zomer,
warmen herfst, bijna geenen winter.
§ 4. Bevolking. De Franschen zijn hoofdzakelijk
van Keltischen stam, levendig van aard, vlug en wel-
gemanierd , vol vroolijken levenslust en bezitten veel
eergevoel. Oppervlakkigheid, wuftheid en roemzucht
zijn hunne grootste gebreken. 't Volksonderwijs is
gebrekkig; Vg deel des volks heeft geen schoolonder-
"wijs genoten.
§ 5. Landbouw en Nijverheid. Ondanks den grootendeels zeer
vruchtbaren grond, staan landbouw en veeteelt beide op geen
hoogen trap. Daarom moet er zoowel koren als vee worden inge
voerd. Geheel anders is het met den ooft- en wijnbouw. In het
N, (vooral in Normandie) worden de gewone ooftsoorten in groote