Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
vaak hare bedding, en richt door overstroomingen dikwijls groote
verwoestingen aan.
De G a r O n n e is een echte bergstroom, welke van den Mala-
detta uit het hart der Pyreneën komt. Eerst bij Toulouse, waar
de rivier naar het NW. begint te loopeu, verbreedt zich haar
stroomdal tusscben heuvellanden; beneden Agen stroomt zij door
eene wyde vlakte. Bij Bordeaux vormt'zij een prachtig halve-
maanvormig bekken, ruim genoeg voor 1000 schepen. Vier uren
gaans lager ontvangt zij haar grootsten tak, de Dordogne, en
ontlast zich door den 3 uren gaans brteden liman der Gironde
in de Golf van Biskaje.
Voor den mond der Gironde staat op eeoe rotsbank de beroemde Cordouan,
de oudste en schoonste vuurtoren van Frankrijk. Geweldige springvloeden, bier
waterratten (raz de marée) genoemd, stuwen onder vreeaelijk gebrul, geduchte
waterbergen, zelfs tot in ds Dordogne op en verwoesten alles langs de oevers.
Tusschen de voorbergen der Pyreneën en de Fransche middelgebergten blijft
eene smalle vlakte over, waarin het kanaal van Toulouse naar de Middell. Zee
gegraven is. Daar de Garonne vele ondiepten heeft, is van Toulouse tot in
de vlakte van Gaienne het Garonne-kanaal aangelegd. Dit hoogst merkwaardige
kanaal loopt eerst op den rechteroever, maar gaat dicht bij Agen door middel
van een prachtigen viaduct over op den linkeroever der rivier. Hier kunnen
dus schepen boven elkander varen!
De Garonne ontvangt hare grootste takken uit het Fransche middelgebergte:
Tarn, Lot (h) en Dordogne; de Pyreneën zenden haar ontelbare bergstroomea
toe, Gave's gchfeten.
J3e Loire, Frankrijks grootste rivier, die het hart des lands
met den Oceaan verbindt, komt uit de kern van het Fransche
middelgebergte. lu snellen loop brui&t zij door hüftr eng stroom-
dal, neemt voor hare intrede in de vlakte bij Nevers haar waardig
evenbeeld, de waterrijke Allior op, en loopt vervolgens met een
grooten boog in eene westelyke richting naar den Atlantischen
Oceaan, dien zij beneden Nantes door een breeden liman bereikt.
Door het sterke verval in haren bovenloop brengt de Loire vele stoffen uit
bet gebergte mede, waardoor hare bedding gestadig wordt opgehoogd. Zoo-
doende octstaan er telkens meer ondiepten en eilanden in de Loire, en hare
oevers worden steeds meer aan 't gevaar van overstroomingen blootgesteld.
In geheel neemt de Loire ruim 40 andere rivieren op. waaronder 13
bevaarbare. De voornaamste dezer takken zijn rechts: de drieëenheid Mayenne,
Loir en Sarthe; links: de Allier, Cher, Indre, Vienne en Sèvre-Nantaise.