Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
Aan den W.kant gaan de Fransclie middelgebergten
en tafellanden langzamerhand over in het groote
F r a n s c h e laagland. Dit laagland wordt door-
sneden door 3 hoofdrivieren : de Garonne, Loire en
Seine, met hare talrijke takken. Breede landrnggen
vormen meestal de scheiding van het stroomgebied van
elke dezer rivieren. Zoodoende wordt het Kransche
laagland verdeeld in : 1. de G a r o n n e - v 1 a k t e,
aan weerszijden dezer rivier. Ten W. der Garonne
loopen langs de kust de Landes, grootendeels nog akelig
woeste heidevelden, door halfverwilderde op stelten loo-
pende herders bewoond ; 2. de L o i r e - v 1 a k t e, door
zorgvuldige bebouwing de korenschuur van Frankrijk ;
3. de S e i n e - V 1 a k t e, insgelijks vruchtbaar en goed
bebouwd.
In den westelijken hoek verheffen zich de doorgaans
kale berglanden van Normandie en Bretagne (Arrée-geb.)
De Rhône ontspringt uit den Rhônegletscher aan de W.zyde
van den St. Gotthards-knoop, doorstroomt onder gestadigen toevloed
van onstuimige gletscher-beken het lange dal van Wallis, reinigt
zich in het onvolprezen meer van Genève, wringt zich iu vele,
gedeeltelijk ondcraardsche kronkelingen voorbij het Z einde van de
Jura, om bij Lyon hare wateren met die van de bijna even groote
Saône te vereenigen. Bij Lyon wendt zich de Rhôue in het reeds
besproken nauwe dal plotseling naar 't Z. ; met woeste vaart bereikt
zij Valence, waar zij de Itère opneemt, en zei haar' snellen loop
voort tot Avignon, waar eene tweede aanzienlijke Alpenrivier, de
Durance, zich met haar komt vereenigen. Hier verandert zij van
karakter; zij vertraagt haren loop, hare oevers worden laag, aan
weerskanten breidt zich eene wijde vlakte uit. Bij Arles begint
de Rhône-delta, tusschen de beide hoofdarmen ligt het zeer vrucht-
bare, maar gedeeltelijk nog moerassige eiland la Camargue. De
Ehône is eene üer onstuimigste rivieren van Europa, zij verandert